EN

salmon {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. visserij
Owing to their characteristic gene structure these salmon are known as natural salmon.
Vanwege de specifieke genetische eigenschappen wordt deze zalm natuurzalm genoemd.
Wild salmon forms only 5-10 % of all the salmon in the Baltic Sea.
Van alle zalm in de Oostzee is nog maar 5 tot 10 procent wilde zalm.
The Commission included in its proposal a possibility for vaccination of salmon.
De Commissie heeft in haar voorstel de mogelijkheid opgenomen van de vaccinatie van zalm.
2. ander

Voorbeeldzinnen voor "salmon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe period the salmon spends in the Baltic Sea is, however, a dangerous time.
Het verblijf van de zalm in de Oostzee betekent echter een periode van gevaar.
EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
Laten wij dus proberen niet de weg van een gekke-zalmencrisis op te gaan.
EnglishOwing to their characteristic gene structure these salmon are known as natural salmon.
Vanwege de specifieke genetische eigenschappen wordt deze zalm natuurzalm genoemd.
EnglishThe Commission included in its proposal a possibility for vaccination of salmon.
De Commissie heeft in haar voorstel de mogelijkheid opgenomen van de vaccinatie van zalm.
EnglishThe issue regarding the Baltic concerns the adoption of a closed season for salmon.
De kwestie inzake de Oostzee betreft de goedkeuring van een gesloten seizoen voor zalm.
EnglishBut I address basically the question of the import of salmon from Norway.
Ik richt mij echter voornamelijk op de kwestie van de invoer van zalm uit Noorwegen.
EnglishI deeply regret the losses suffered by the Scottish salmon industry.
Ik betreur de verliezen die de Schotse viskweeksector heeft geleden ten zeerste.
EnglishOne success story in recent years has been the growth of the salmon production sector.
Een van de succesverhalen van de laatste jaren is de groei van de zalmproductiesector.
EnglishIn the Nordic countries, one economic and ecological problem is that of Norwegian salmon.
In het Noorden vormt de Noorse zalm het economische en ecologische probleem.
EnglishIn salmon aquaculture, we kicked off a roundtable almost six years ago.
In zalm-aquacultuur, begonnen we een ronde tafel ongeveer zes jaar geleden.
EnglishThe salmon market has, in fact, expanded by an average of 18 % a year for the last four years.
De zalmmarkt is de afgelopen vier jaar in feite gemiddeld 18 % per jaar toegenomen.
EnglishThese situations arise because large numbers of salmon regularly escape from fish farms.
Dit gebeurt omdat het vaak voorkomt dat grote aantallen zalm uit de kwekerijen ontsnappen.
EnglishYou will recall that I raised the matter of the Norwegian salmon dumping case on Wednesday.
U herinnert zich vast wel dat ik woensdag de dumping van Noorse zalm ter sprake bracht.
EnglishDoes the Commission intend to proceed with the question of marked salmon?
Is de Commissie van plan om het vraagstuk van de " gekortvinde " zalm verder uit te werken?
EnglishSpecial action is required to save the wild salmon population.
Voor het behoud van de wilde zalmbestanden zijn bijzondere maatregelen vereist.
EnglishThe next item is the debate on the statement by the Commission on the dumping of Norwegian salmon.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de dumping van Noorse zalm.
EnglishThey will apply to all those Norwegian salmon exporters who do not sign the agreement.
Zij zullen van toepassing zijn op alle Noorse exporteurs die de overeenkomst niet ondertekenen.
EnglishThe salmon is born in the Swedish rivers in Norrland - the Northern region.
Deze zalm wordt geboren in de rivieren van het Zweedse Norrland.
EnglishWe have hardly any salmon fishing left along the Gulf of Bothnia coast in Finland.
Er is bij ons in Finland nauwelijks nog enige zalmvisserij over aan de kusten van de Botnische Golf.
EnglishIt is very important for the salmon industry in Scotland and Ireland.
Dit is een voor de zalmindustrie in Schotland en Ierland uiterst belangrijke aangelegenheid.

Synoniemen (Engels) voor "salmon":

salmon
salmon pink