"salinity" in het Nederlands

EN

"salinity" - vertaling Nederlands

EN

salinity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
An example is the effect of low salinity in recent years on reproductive success of cod in the Baltic.
Een voorbeeld hiervan is het effect dat het lage zoutgehalte van de Oostzee de afgelopen jaren heeft gehad op het voortplantingsvermogen van de kabeljauw.
And in parts of the Arabian Gulf, the seawater, the salinity is increasing steadily due to the discharge of waste brine from desalination plants.
In delen van de Perzische Golf neemt het zoutgehalte gestaag toe door de lozing van overtollig pekelwater door ontziltingsinstallaties.
We went back out for the final tour of the farm, and he showed me the wild pepper plants and the plants that he made sure existed on his farm for salinity.
We gingen terug voor een laatste rondleiding over de boerderij, en hij liet me deze wilde peperplanten zien en de planten die hij op zijn boerderij houdt vanwege het zoutgehalte.

Voorbeeldzinnen voor "salinity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAn example is the effect of low salinity in recent years on reproductive success of cod in the Baltic.
Een voorbeeld hiervan is het effect dat het lage zoutgehalte van de Oostzee de afgelopen jaren heeft gehad op het voortplantingsvermogen van de kabeljauw.
EnglishAnd in parts of the Arabian Gulf, the seawater, the salinity is increasing steadily due to the discharge of waste brine from desalination plants.
In delen van de Perzische Golf neemt het zoutgehalte gestaag toe door de lozing van overtollig pekelwater door ontziltingsinstallaties.
EnglishWe went back out for the final tour of the farm, and he showed me the wild pepper plants and the plants that he made sure existed on his farm for salinity.
We gingen terug voor een laatste rondleiding over de boerderij, en hij liet me deze wilde peperplanten zien en de planten die hij op zijn boerderij houdt vanwege het zoutgehalte.

Synoniemen (Engels) voor "salinity":

salinity
saline