"saleable" in het Nederlands

EN

"saleable" - vertaling Nederlands

EN

saleable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "saleable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe must resist the onward rush towards treating everything in society as saleable commodities.
We moeten voorkomen dat alle onderdelen van de samenleving uiteindelijk tot handelswaar worden.
EnglishWill schools, kindergartens and medical care thus become a saleable good to be taxed and privatized?
Worden scholen, crèches en ziekenhuizen als zodanig belastingplichtig en beschouwd als in eenheden verkoopbare waar?
EnglishFinally, this assessment would condemn the patentability of " living things " and the fact that plants and life itself are becoming saleable commodities.
Deze balans zou tenslotte ook veroordelen dat een octrooi kan worden genomen op levende materie, dat het leven, dat planten, dat alles handelswaar wordt.

Synoniemen (Engels) voor "saleable":

saleable
English