"sale price" in het Nederlands

EN

"sale price" - vertaling Nederlands

EN

sale price {zelfstandig naamwoord}

volume_up
First, the sale price and the unit price have been better defined and it is clear that VAT and other taxes have been included in the prices.
In de eerste plaats zijn de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid beter gedefinieerd nu het duidelijk is dat BTW en andere belastingen in de prijzen inbegrepen zijn.
The proposal comprised, in addition to the compulsory indication of the sale price, the indication, where relevant, of price per standard unit - per kilo, or per litre.
Het voorstel omvatte naast de verplichte aanduiding van de verkoopprijs, indien relevant, de aanduiding van de prijs per standaardhoeveelheid - per kilo of per liter.

Voorbeeldzinnen voor "sale price" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe new minimum sale price of EUR 1 000 repeats a proposal the European Parliament made at first reading.
Het nieuwe minimumbedrag van 1000 euro gaat terug naar een voorstel van het Europees Parlement uit de eerste lezing.
EnglishThey see the resale right as being a major economic disadvantage, because it will inevitably lead to a drop in the initial sale price.
Dat volgrecht is economisch erg nadelig voor hen, omdat daardoor de prijzen van de eerste verkoop van een kunstwerk onvermijdelijk zullen dalen.
EnglishIn my own country the abolition of re-sale price-fixing for books has coincided with an increase in numbers of books sold and published.
Het afschaffen van de vaste boekenprijs voor de detailhandel in mijn eigen land is gepaard gegaan met een groter aantal verkochte en gepubliceerde boeken.
EnglishFirst, the sale price and the unit price have been better defined and it is clear that VAT and other taxes have been included in the prices.
In de eerste plaats zijn de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid beter gedefinieerd nu het duidelijk is dat BTW en andere belastingen in de prijzen inbegrepen zijn.
EnglishFifthly, the initial sale price might be influenced by account having to be taken of the fact that, in the event of a subsequent sale, the resale rights tax would be payable to the artist.
Ten vijfde: bij de eerste verkoop is al bekend dat bij een doorverkoop het volgrecht moet worden betaald aan de kunstenaar.
EnglishThe proposal comprised, in addition to the compulsory indication of the sale price, the indication, where relevant, of price per standard unit - per kilo, or per litre.
Het voorstel omvatte naast de verplichte aanduiding van de verkoopprijs, indien relevant, de aanduiding van de prijs per standaardhoeveelheid - per kilo of per liter.
EnglishIt is unacceptable that fishermen should simply take what they are given as regards price-setting, when the price to the consumer is sometimes double that of the first-sale price.
Het is onaanvaardbaar dat vissers simpelweg genoegen moeten nemen met de prijs die ze ervoor krijgen, terwijl de consumentenprijs soms het dubbele bedraagt van de prijs bij eerste verkoop.

Vergelijkbare vertalingen voor "sale price" in Nederlands

price zelfstandig naamwoord
sale zelfstandig naamwoord
to reduce the price werkwoord
to price werkwoord
target price zelfstandig naamwoord
bargain price zelfstandig naamwoord
fixed price zelfstandig naamwoord