EN

salary {zelfstandig naamwoord}

volume_up
My salary as President is 40 % higher than the salary of an Executive Director.
Mijn salaris als president is 40 % hoger dan dat van een directeur.
The difference in salary and other conditions was significant.
Het verschil in salaris en andere arbeidsvoorwaarden was aanzienlijk.
Having a uniform salary means the need for a uniform tax.
Een uniform salaris vraagt natuurlijk ook om een uniforme belastingheffing.
Ninety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.
90 procent daarvan werd uitgegeven aan het loon van de leerkrachten en de administratie.
They are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
Ze eisen een fatsoenlijk loon in overeenstemming met de risico's die zij lopen.
The forestry workers'salary is shamefully low - a mere 6900 francs.
Hun loon bedraagt 6.900 Franse frank, wat schandelijk weinig is.
It is simply a fact that Members of this House should be paid the same salary.
Het is gewoon een feit dat alle leden van dit Parlement dezelfde bezoldiging moeten hebben.
The monthly salary is an altogether different matter.
De maandelijkse bezoldiging is een probleem van een geheel andere orde.
The report proposes that salary should be subject to Community rates of taxation.
In het verslag wordt verder voorgesteld de bezoldiging te onderwerpen aan communautaire belasting.
salary (ook: wage, wages)
salary (ook: wage, wages)
salary (ook: wage, wages)

Voorbeeldzinnen voor "salary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMinimum compensation would have been three months'salary per five years of service.
De minimumvergoeding zou drie maanden salaris per vijf dienstjaren zijn geweest.
EnglishThey are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
Ze eisen een fatsoenlijk loon in overeenstemming met de risico's die zij lopen.
EnglishIt is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.
Een goede onkostenregeling en een uniforme bezoldiging zijn van groot belang.
EnglishFurthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.
Er wordt ook met geen woord gerept over de salarisaanpassing die erbij zou moeten horen.
EnglishBut you know what, half of those consumers are earning a salary below 2,000 U.S. dollars.
Maar weet je, de helft van die consumenten verdienen minder dan 2000 US dollar.
EnglishNinety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.
90 procent daarvan werd uitgegeven aan het loon van de leerkrachten en de administratie.
EnglishIn my view there is more cunning in the proposal to use the average salary.
Volgens mij is zijn voorstel voor een gemiddelde in eerste instantie een sluw voorstel.
EnglishThe second thing was, I stopped taking a salary from the church that I pastor.
De tweede beslissing was dat ik mezelf geen salaris meer uitkeer bij de kerk waar ik preek.
EnglishIt is simply a fact that Members of this House should be paid the same salary.
Het is gewoon een feit dat alle leden van dit Parlement dezelfde bezoldiging moeten hebben.
EnglishMy salary as President is 40 % higher than the salary of an Executive Director.
Mijn salaris als president is 40 % hoger dan dat van een directeur.
EnglishThe basic question is this: does a single statute necessarily mean a single salary?
De fundamentele vraag is of een uniform statuut ook een uniforme bezoldiging veronderstelt.
EnglishWe think we should receive the same salary as Members of the Swedish Parliament.
Wij vinden dat onze salarissen vergelijkbaar dienen te zijn met die van het Zweedse Parlement.
EnglishEach post receives a salary in accordance with its level and its scope.
Iedere functie wordt beloond overeenkomstig haar eigen niveau en belang.
EnglishFirstly, the press are saying that Mr Duisenberg's salary is to be regarded as a state secret.
Ten eerste, volgens de pers is het salaris van de heer Duisenberg een staatsgeheim.
EnglishSums are being mentioned that are higher than half a year ’ s salary for Romanian women.
Er worden bedragen genoemd die hoger zijn dan een half jaarsalaris voor Roemeense vrouwen.
EnglishIn addition you also said that you wish to introduce salary improvements.
Verder hebt u ook gezegd dat u salarisverbeteringen aan wil brengen.
EnglishThe report proposes that salary should be subject to Community rates of taxation.
In het verslag wordt verder voorgesteld de bezoldiging te onderwerpen aan communautaire belasting.
EnglishThis resulted in compensation of between 14 and 24 months'salary.
Dit resulteerde in een compensatie van tussen de 14 en 24 maanden salaris.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Maar op een vacature met nul salaris stonden mensen in de rij.
EnglishThere is real concern about the final salary pension schemes of those workers.
Er bestaat grote ongerustheid over de op het eindloon gebaseerde pensioenregeling van die werknemers.

Synoniemen (Engels) voor "salary":

salary