"Saint Petersburg" in het Nederlands

EN

"Saint Petersburg" - vertaling Nederlands

EN

Saint Petersburg {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Saint Petersburg
This means, among other things, that it needs to be possible for all waste water, including that from Saint Petersburg, to be cleaned.
Dat vereist onder andere dat al het afvalwater, ook uit Sint-Petersburg, gereinigd moet kunnen worden.
What is more, I would add that the nuclear plants outside Saint Petersburg give rise to one of those topical issues that are genuinely of extreme importance.
Daar wil ik nog aan toevoegen dat de kerncentrales bij Sint-Petersburg een echt belangrijk vraagstuk vormen.
The Baltic must become the world’ s cleanest sea, meaning that there must be an end to the emissions from Saint Petersburg.
De Oostzee moet de schoonste zee van de wereld worden, hetgeen onder andere vereist dat er een einde komt aan de lozingen van Sint-Petersburg.

Voorbeeldzinnen voor "Saint Petersburg" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis means, among other things, that it needs to be possible for all waste water, including that from Saint Petersburg, to be cleaned.
Dat vereist onder andere dat al het afvalwater, ook uit Sint-Petersburg, gereinigd moet kunnen worden.
EnglishThe Baltic must become the world’ s cleanest sea, meaning that there must be an end to the emissions from Saint Petersburg.
De Oostzee moet de schoonste zee van de wereld worden, hetgeen onder andere vereist dat er een einde komt aan de lozingen van Sint-Petersburg.
EnglishWhat is more, I would add that the nuclear plants outside Saint Petersburg give rise to one of those topical issues that are genuinely of extreme importance.
Daar wil ik nog aan toevoegen dat de kerncentrales bij Sint-Petersburg een echt belangrijk vraagstuk vormen.
EnglishMadam President, you referred to Saint Petersburg and the June Summit, but you in fact have another Summit this week - with Russia.
Mijnheer de voorzitter, u had het over Sint-Petersburg en de top in Juni, maar u heeft deze week een andere topontmoeting, namelijk met Rusland.
EnglishIt would be of symbolic importance to support Saint Petersburg so that, in future, all the waste water from the city might be cleaned up, so benefiting everyone living in the Baltic region.
Als symbool zou het belangrijk zijn om Sint-Petersburg te steunen, zodat alle afvalwater van de stad in de toekomst kan worden gereinigd, in het voordeel van alle bewoners van het Oostzeegebied.

Synoniemen (Engels) voor "Saint Petersburg":

Saint Petersburg

Vergelijkbare vertalingen voor "Saint Petersburg" in Nederlands

saint bijvoeglijk naamwoord
Dutch
saint zelfstandig naamwoord
Dutch