EN

sailors {meervoud}

volume_up
sailors (ook: seamen)
The text refers to Greek and Filipino sailors, but the title refers only to Greek sailors.
In de tekst is sprake van Griekse en Filippijnse zeelieden, maar in de kop alleen van Griekse zeelieden.
De EU is 40 procent van haar zeelieden kwijtgeraakt.
Mr President, for eight months now, Greek and Filipino sailors have been held by the Pakistani authorities.
-- Mijnheer de Voorzitter, reeds acht maanden worden Griekse en Filippijnse zeelieden vastgehouden door de Pakistaanse autoriteiten.

Voorbeeldzinnen voor "sailors" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPuts a chill in the bones how many honest sailors have been claimed by this passage.
Het geeft je rillingen te weten hoeveel eerlijke zeelui ze hebben vermoord op deze weg.
EnglishMr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.
Mijnheer de Voorzitter, ons gebed en ons medeleven gaat uit naar de 118 opvarenden en hun familie.
EnglishThe text refers to Greek and Filipino sailors, but the title refers only to Greek sailors.
In de tekst is sprake van Griekse en Filippijnse zeelieden, maar in de kop alleen van Griekse zeelieden.
EnglishBy 2006 the EU will need 36,000 sailors.
Tegen 2006 zal de EU 36.000 zeevaarders nodig hebben.
EnglishGovernment sources have assured me that the sailors have unrestricted freedom of movement within the country.
Van de kant van de regering is mij verzekerd dat zij zich zonder enige beperking in het gehele land kunnen verplaatsen.
EnglishMy first thoughts are for the 26 Indian sailors, who were saved but of whom nothing has been said.
Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de 26 bemanningsleden uit India waar niemand het over heeft gehad en die gered zijn.
EnglishThe EU has lost 40 % of its sailors.
De EU is 40 procent van haar zeelieden kwijtgeraakt.
EnglishHowever, if you replace half the British crew with Asian sailors, the wage costs fall to FF 19 million.
Als u echter de helft van het Britse personeel vervangt door Aziatisch personeel, dalen de loonkosten tot 19 miljoen Franse frank.
EnglishThe first of these simplifies things with regard to the recognition of the training of sailors from third countries.
Ten eerste wordt beoogd procedures voor de erkenning van de opleiding van zeevarenden uit derde landen te vereenvoudigen.
EnglishMr President, for eight months now, Greek and Filipino sailors have been held by the Pakistani authorities.
-- Mijnheer de Voorzitter, reeds acht maanden worden Griekse en Filippijnse zeelieden vastgehouden door de Pakistaanse autoriteiten.
EnglishDefence policy is literally a matter of life and death: the death not of politicians, but of soldiers, sailors and airmen.
Defensiebeleid is letterlijk een kwestie van leven of dood, niet van politici, maar van soldaten, marinepersoneel en piloten.
EnglishSailors, back to the Interceptor!
EnglishThe Pakistani Ambassador has informed me that judicial proceedings will shortly be instituted against the sailors.
De Pakistaanse ambassadeur heeft mij laten weten dat binnenkort een gerechtelijke procedure tegen de zeelieden aanhangig wordt gemaakt.
EnglishThe use of safe, new boats, equipped with the latest technology to make sailors ' work easier, should be widespread.
Nieuwe, beveiligde schepen met technische voorzieningen om het werk van de opvarenden te vergemakkelijken zouden de regel moeten worden.
EnglishThis is why I voted for this document, in the hope that Europe will continue to concern itself with issues relating to sailors, the sea and ports.
Daarom heb ik voor dit document gestemd, met de wens dat Europa zich blijft inzetten voor de zee en de havens.
EnglishMr President, apart from soldiers and sailors it used only to be the richest and most powerful of people who found themselves a long way from home.
Voorzitter, afgezien van zeelieden en soldaten kwamen vroeger alleen de rijkste en machtigste mensen ver van huis.
EnglishHuman error largely results from overloading, underpayment and the fact that the sailors have not received adequate training.
Menselijke fouten zijn voor het grootste deel een gevolg van de overbelasting, de onderbetaling en de ontoereikende opleiding van zeelieden.
EnglishI can give you some figures here: the European Union has 120 000 sailors, including sailors of non-Community origin, whose numbers rose from 29 000 in 1983 to 34 500 in 2001.
Ik noem enkele cijfers: de Europese Unie telt 120.000 zeevarenden, van wie er in 1983 29.000 afkomstig waren uit landen buiten de Unie en in 2001 zelfs 34.500.
EnglishIn the case that I am thinking of, the failure to report the accident, which resulted in the deaths of several sailors, appears to have been punished by only a short term of imprisonment.
Op het niet melden van het ongeval, wat in dit geval heeft geleid tot de dood van een aantal zeelieden, lijkt slechts een lichte celstraf te staan.
EnglishMr President, we in Finland have a saying that once the ships were made of wood and the sailors of iron, but now the ships are of iron and the sailors are made of wood.
Mijnheer de Voorzitter, we kennen in Finland het gezegde " Vroeger waren de schepen van hout en de zeelui van staal, maar tegenwoordig zijn de schepen van staal en de zeelui van hout ".