EN

Sahara {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geografie
Agreement with Morocco - Human rights in Morocco and Western Sahara
Overeenkomst met Marokko - Mensenrechten in Marokko en de Westelijke Sahara
Such is the case currently for a large number of refugees in Western Sahara.
Dat geldt momenteel voor een groot aantal vluchtelingen in de westelijke Sahara.
North of that is Morocco and south of that is the Western Sahara.
Ten noorden daarvan ligt Marokko, ten zuiden de Westelijke Sahara.
NL

Sahara {de}

volume_up
1. geografie
Sahara
Overeenkomst met Marokko - Mensenrechten in Marokko en de Westelijke Sahara
Agreement with Morocco - Human rights in Morocco and Western Sahara
Dat geldt momenteel voor een groot aantal vluchtelingen in de westelijke Sahara.
Such is the case currently for a large number of refugees in Western Sahara.
Ten noorden daarvan ligt Marokko, ten zuiden de Westelijke Sahara.
North of that is Morocco and south of that is the Western Sahara.

Voorbeeldzinnen voor "Sahara" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, I am now speaking on the motion for a resolution on Western Sahara.
Mijnheer de Voorzitter, ik spreek nu over de resolutie over de westelijke Sahara.
EnglishSuch is the case currently for a large number of refugees in Western Sahara.
Dat geldt momenteel voor een groot aantal vluchtelingen in de westelijke Sahara.
EnglishThey are the occupation of the Western Sahara, Mururoa and, again and again, East Timor.
Het zijn de bezetting van de West-Sahara, Mururoa en steeds maar weer Oost-Timor.
EnglishSubject: European Union observers at the Western Sahara self-determination referendum
Betreft: EU-waarnemers bij het referendum over zelfbeschikking in de westelijke Sahara
EnglishWe do not want Western Sahara to become another East Timor, Mr President,
Wij willen toch niet dat de Sahara een tweede Oost-Timor wordt, mijnheer de Voorzitter.
EnglishHalf of the population south of the Sahara lives on less than a dollar a day.
De helft van de bevolking ten zuiden van de Sahara leeft van minder dan een dollar per dag.
EnglishSubject: EU Council support for a peaceful solution in Western Sahara
Betreft: Steun van de EU-Raad voor een vreedzame oplossing voor de Westelijke Sahara
EnglishSubject: Western Sahara and the UN Convention on the Law of the Sea
Betreft: De Westelijke Sahara en de Zeerechtconventie van de Verenigde Naties
EnglishNone of the EU Member States recognises Morocco’ s sovereignty over Western Sahara.
Geen van de lidstaten van de EU erkent de soevereiniteit van Marokko over de Westerse Sahara.
EnglishRock paintings illustrate mammals in the Sahara and ibex at Lascaux.
Op rotsschilderingen zijn zoogdieren te zien in de Sahara en steenbokken bij Lascaux.
EnglishAgreement with Morocco - Human rights in Morocco and Western Sahara
Overeenkomst met Marokko - Mensenrechten in Marokko en de Westelijke Sahara
EnglishSubject: Union support for the peace plan and the referendum to be held in Western Sahara
Betreft: EU-steun voor vredesplan en referendum in de Westelijke Sahara
EnglishAs far as the Western Sahara conflict is concerned, it has gone on far too long.
Het conflict in de westelijke Sahara duurt al veel te lang.
EnglishWe have just discussed Morocco, and the Western Sahara was mentioned.
Wij hebben juist een debat over Marokko gevoerd, waarin de Westelijke Sahara werd genoemd.
EnglishIn South-East Asia and in the countries south of the Sahara, the situation is particularly painful.
In Zuidoost-Azië en in de landen ten zuiden van de Sahara is de situatie bijzonder.
EnglishFour years ago, 23 African countries came together to create the Great Green Wall Sahara.
Vier jaar geleden kwamen 23 Afrikaanse landen samen om de Great Green Wall Sahara te creëren.
EnglishMoreover, the political situation in the Sahara warrants further consideration.
De politieke situatie in de Sahara is een ander onderwerp.
EnglishWhat approach is adopted towards Western Sahara's fishing waters?
Op welke manier wordt het viswater van de Westelijke Sahara besproken?
EnglishSubject: Union support for the peace plan and the referendum to be held in Western Sahara
Betreft: EU-steun vredesplan en referendum in Westelijke Sahara
EnglishSelf-determination in Western Sahara is essential for that.
Zelfbeschikking in de Westelijke Sahara is daarvoor absoluut noodzakelijk.

Synoniemen (Engels) voor "Sahara":

Sahara
Western Sahara