"safety training" in het Nederlands

EN

"safety training" - vertaling Nederlands

EN

safety training {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr President, firstly we all know national provisions on safety training for cabin crew vary widely across the European Union.
Mijnheer de Voorzitter, ten eerste weten we allemaal dat de nationale voorzieningen voor de veiligheidsopleiding voor cabinepersoneel sterk variëren in de hele Europese Unie.
We think that in an incident you cannot differentiate between some cabin crew who may have safety training and others who do not.
Wij zijn van mening dat er gedurende een incident geen onderscheid kan worden gemaakt tussen cabinepersoneel dat een veiligheidsopleiding heeft genoten en personeel waarvoor dit niet geldt.
The common safety training standards, as laid down in JAROPS compare favourably with international recommended standards and the better training practices of industry.
De in de JAR OPS vastgelegde gemeenschappelijke normen voor de veiligheidsopleiding steken gunstig af bij de internationaal aanbevolen normen en de betere opleidingspraktijken van de industrie.

Voorbeeldzinnen voor "safety training" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
Het is dus van primordiaal belang dat bemanningen een goede veiligheidsopleiding krijgen.
EnglishThe Commission proposal seeks to ensure that the training of safety advisers is standardised.
Het voorstel van de Commissie is gericht op een eenvormige opleiding voor veiligheidsadviseurs.
EnglishSpecifically, we are asking for safety advisers with identical training in every company.
Wij vragen concreet om veiligheidsadviseurs in alle ondernemingen, die een identieke opleiding genoten hebben.
EnglishResponsibility for integrating road safety training into school curricula lies with the Member States.
Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om verkeersonderwijs in het leerplan voor de scholen te integreren.
EnglishThe shelter, funding, information, training, environmental safety, and so on are all essential.
De inkapseling, de financiering, de voorlichting, de opleiding, de milieubescherming enzovoort moeten werkelijkheid worden.
EnglishThe harmonization of training and safety standards will be to everyone's benefit: airlines, passengers and employees.
Harmonisatie van het opleidings- en veiligheidsniveau zou in aller belang zijn, niet alleen voor de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers, maar ook voor de werknemers.
EnglishMr President, firstly we all know national provisions on safety training for cabin crew vary widely across the European Union.
Mijnheer de Voorzitter, ten eerste weten we allemaal dat de nationale voorzieningen voor de veiligheidsopleiding voor cabinepersoneel sterk variëren in de hele Europese Unie.
EnglishThere are no reasons, on the grounds of safety, training or anything else, to justify their exclusion from the scope of the directive.
De voornoemde diensten kunnen noch om veiligheids- of opleidingsredenen noch om enigerlei andere reden van het toepassingsgebied van de regelgeving worden uitgesloten.
EnglishIt is with great satisfaction that I welcome this report on improved harmonisation in the training of safety advisers for the transport of dangerous goods.
Ik ben zeer voldaan over het verslag over een verbetering van de harmonisatie in de opleiding van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen.
EnglishWe think that in an incident you cannot differentiate between some cabin crew who may have safety training and others who do not.
Wij zijn van mening dat er gedurende een incident geen onderscheid kan worden gemaakt tussen cabinepersoneel dat een veiligheidsopleiding heeft genoten en personeel waarvoor dit niet geldt.
EnglishThe common safety training standards, as laid down in JAROPS compare favourably with international recommended standards and the better training practices of industry.
De in de JAR OPS vastgelegde gemeenschappelijke normen voor de veiligheidsopleiding steken gunstig af bij de internationaal aanbevolen normen en de betere opleidingspraktijken van de industrie.

Vergelijkbare vertalingen voor "safety training" in Nederlands

safety zelfstandig naamwoord
training zelfstandig naamwoord
safety pin zelfstandig naamwoord
safety belt zelfstandig naamwoord
vocational training zelfstandig naamwoord
safety officer zelfstandig naamwoord
safety lamp zelfstandig naamwoord
safety regulation zelfstandig naamwoord