"safer" in het Nederlands

EN

"safer" - vertaling Nederlands

volume_up
safer {vergr.tr.}
EN

safer {vergrotende trap}

volume_up
safer
We need safer streets and a safer continent.
We hebben veiliger straten en een veiliger continent nodig.
Making food safer does not remove the need for consumers to act responsibly.
Ook als producten veiliger worden, houden consumenten hun eigen verantwoordelijkheid.
What is more, transport and modes of transport are safer for being managed professionally.
Bovendien zijn professioneel transport en professionele transportmiddelen veiliger.

Voorbeeldzinnen voor "safer" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOrdinary men and women look to us to make their lives and their communities safer.
De gewone man en vrouw vragen ons hun levens en gemeenschappen veiliger te maken.
EnglishSignificant efforts have been made since 2001 to make Europe ’ s roads safer.
Sinds 2001 zijn belangrijke stappen genomen om de Europese wegen veiliger te maken.
EnglishOn the question of safer streets in Europe, we were particularly successful.
We hebben met name successen behaald op het vlak van de veiliger straten in Europa.
EnglishMaking food safer does not remove the need for consumers to act responsibly.
Ook als producten veiliger worden, houden consumenten hun eigen verantwoordelijkheid.
EnglishConsumers are therefore choosing to buy food that is more expensive but safer.
De consumenten kopen daarom liever voedsel dat duurder maar veiliger is.
EnglishIt is important that we work together to ensure a safer and more secure Europe.
Het is belangrijk dat wij samenwerken om te komen tot een veiliger en beschermder Europa.
EnglishA safer Europe for free citizens whose constitutional rights are protected effectively.
Een veiliger Europa voor vrije burgers van wie de grondrechten goed zijn beschermd.
EnglishI am looking forward to seeing a safer Europe in the next parliamentary term.
Ik verheug mij op een zelfbewust Europa in de volgende zittingsperiode.
EnglishWhat is more, transport and modes of transport are safer for being managed professionally.
Bovendien zijn professioneel transport en professionele transportmiddelen veiliger.
EnglishIn my view, it is a step along the road to a safer and healthier Europe.
Ik denk dat het een goede stap in de richting is van een veiliger en gezonder Europa.
EnglishThis is our chance to continue our battle for a safer, cleaner world.
Dit is onze kans om onze strijd voor een schonere, veiliger wereld voort te zetten.
EnglishAll will help to create what I regard as a safer environment on our roads.
Dit alles zal er volgens mij toe bijdragen dat de situatie op onze wegen veiliger wordt.
EnglishThis will be our opportunity to make Europe a safer place, and to take action against abuse.
Wij doen hiermee een stap naar meer veiligheid en minder misbruik in Europa.
EnglishSometimes, in bad weather it is safer for ships to be outside, rather than inside, the port.
Soms is het veiliger dat schepen bij slecht weer buiten de havens zijn dan erbinnen.
EnglishAgain, these injuries are preventable through better training and safer work practices.
Ook deze ziekten zijn te voorkomen door betere opleidingen en veiliger arbeidspraktijken.
EnglishThat is why I am in favour of changing the whole concept to'safer use of the Internet '.
Derhalve ben ik ervoor dat wij het begrip wijzigen in " veiliger gebruik van Internet ".
EnglishOf course Europe should make people's lives more peaceful and safer.
Uiteraard moet Europa het leven van de mensen vreedzamer en veiliger maken.
EnglishCertainly with regard to the way in which its use can be made safer.
Zeker naar de manier waarop het gebruik ervan veiliger kan worden gemaakt.
EnglishWe must do everything in order to obtain safer and more secure roads.
Wij moeten alles in het werk stellen om veiligere en betere wegen tot stand te brengen.
EnglishI believe that the European institutions need to be made safer.
Ik geloof dat het noodzakelijk is de Europese instellingen beter te beveiligen.