EN

safe {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
safe (ook: secure, sure)
If animal feed is safe, then consumers feel safe when eating animal products.
Als het diervoeder veilig is, voelen de consumenten zich veilig wanneer zij dierlijke producten eten.
The world is not safe while there is an ungoverned hole in the heart of Africa.
De wereld is niet veilig zolang er in het hart van Afrika een wetteloos gat zit.
Today they are insisting on safe cars and also that cars should be safe for pedestrians.
Vandaag de dag eisen zij dat hun auto veilig is, ook voor voetgangers.
safe (ook: secure)
The motto of the Irish presidency was not just ʼ safe streets ' but also ʼ sound money '.
Het motto van het Ierse voorzitterschap was niet alleen safe streets maar ook sound money.
So, Safe is the last exhibition that I did at MoMA and it ended at the beginning of last year.
"Safe" is de laatste tentoonstelling die ik heb gedaan in het MoMa.
Verder werd de kwestie van de safe havens ter sprake gebracht.
Animal feed in the European Union must be safe and reliable for animals and humans.
Diervoeders moeten in de Europese Unie veilig en betrouwbaar zijn voor mens en dier.
We will only do that by guaranteeing the public a safe product that they can trust.
Dat kan alleen door ervoor in te staan dat de burgers een veilig, betrouwbaar product krijgen.
Nuclear materials are currently clearly not secure and not safe.
Nucleaire stoffen zijn momenteel duidelijk niet betrouwbaar en niet veilig.
safe (ook: secure)
Ik wens u een behouden thuiskomst!
Wishing everyone a safe journey home to their countries, I declare this sitting of the European Parliament closed.
Ik wens iedereen een behouden thuiskomst en verklaar de zitting van het Europees Parlement te zijn onderbroken.
We owe it to our children, our grandchildren and the generations we will never meet to keep it safe and to pass it along.
We zijn het aan onze kinderen, onze kleinkinderen en de generaties die we zullen nooit ontmoeten verplicht om hem te behouden en door te geven.
With us, Mr Purvis, the environmentally responsible market economy is in safe hands.
Mijnheer Purvis, de ecologisch verantwoorde markteconomie is bij ons in goede handen.
But this can only really be justified by a significant technological change of course towards cleaner and safer cars.
Die kan echter alleen echt verantwoord zijn als er een voor schonere en veiligere auto's doorslaggevende technologische mijlpaal door wordt bereikt.
Whenever necessary, the Commission will propose restrictions to currently authorised use patterns, in particular to ensure that intake by children is safe.
Indien noodzakelijk stelt de Commissie beperkingen vast op momenteel goedgekeurde gebruikspatronen, met name om ervoor te zorgen dat de inname door kinderen nog verantwoord is.
This would not achieve the aim of a more environmentally sustainable agricultural policy and agriculture, whose produce we can rely on as being healthy and safe.
Zo bereikt men niet de doelstelling van een met het oog op het milieu duurzamer landbouwbeleid en een landbouw waarvan de producten vertrouwd kunnen worden op grond van hun gezondheid en veiligheid.
I have no personal view on how safe or dangerous this nuclear power station is.
Ik heb geen persoonlijk oordeel over de vraag, hoe gevaarlijk of ongevaarlijk deze kerncentrale is.
The first point to emerge from this is that it is not completely safe to consume this meat.
Volgens dat rapport is de consumptie van met hormonen behandeld vlees niet ongevaarlijk.
Can I assume that the People's Republic of China's nuclear tests are safe, or somehow different?
Zouden de kernproeven van de Volksrepubliek China ongevaarlijk zijn of verschillen van de Franse kernproeven?
safe (ook: secure)
We have here a debate about closing down Chernobyl and how it can be made as safe as possible.
Wij hebben hier een debat pro-sluiting van Tsjernobyl, en hoe dat inderdaad zoveel mogelijk kan worden veiliggesteld.
The interests of the Commission and the Council are safe, but are they those of the patients?
De belangen van de Commissie en de Raad mogen dan veiliggesteld zijn, maar geldt dat ook voor die van de patiënten?
In my experience, workers are always willing to accept austerity measures if these keep their jobs safe in the long term.
Uit ervaring weet ik dat werknemers altijd bereid zijn tot harde maatregelen als in ruil daarvoor hun arbeidsplaatsen op de lange termijn zijn veiliggesteld.
NL

safe {de}

volume_up
safe (ook: kluis)
Het motto van het Ierse voorzitterschap was niet alleen safe streets maar ook sound money.
The motto of the Irish presidency was not just ʼ safe streets ' but also ʼ sound money '.
U kent de problemen die we hebben met het SAFE-programma.
You are aware of the problems we have with the SAFE programme.
"Safe" is de laatste tentoonstelling die ik heb gedaan in het MoMa.
So, Safe is the last exhibition that I did at MoMA and it ended at the beginning of last year.

Voorbeeldzinnen voor "safe" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe world is not safe while there is an ungoverned hole in the heart of Africa.
De wereld is niet veilig zolang er in het hart van Afrika een wetteloos gat zit.
EnglishSafe products are the key to the restoration of a stable beef and veal market.
Alleen op die manier kunnen wij de stabiliteit van de rundvleesmarkt herstellen.
EnglishThe huge advantage of the railway is that it is safe and environmentally-friendly.
Het grote voordeel van de trein is immers veiligheid en milieuvriendelijkheid.
EnglishPeople low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.
Mensen die hier laag op scoren, houden van het bekende, veilige en betrouwbare.
EnglishI am pleased that the handling of the system of safe havens has been accelerated.
Ik ben blij dat de behandeling van het systeem van vluchthavens versneld is.
EnglishI have voted against Mr Fatuzzo's report on safe and sustainable pensions.
Ik heb tegen het verslag-Fatuzzo over veilige en betaalbare pensioenen gestemd.
EnglishAnd that, after a couple of days, made the Kenyan press feel safe to talk about it.
En daardoor voelde, na enkele dagen, de Keniaanse pers zich veilig erover te praten.
EnglishWith 20 billion dollars, everyone can have access to safe drinking water.
Met 20 miljard dollar kan iedereen de beschikking krijgen tot veilig drinkwater.
EnglishThat was the healthy choice -- right -- because the water wasn't safe to drink.
Dat was de gezonde keuze, nietwaar, omdat water niet veilig drinkbaar was.
EnglishAnimal feed in the European Union must be safe and reliable for animals and humans.
Diervoeders moeten in de Europese Unie veilig en betrouwbaar zijn voor mens en dier.
EnglishIncineration is often the most effective and safe method of waste disposal.
Verbranding is dikwijls de meest doelmatige en veilige methode van afvalverwerking.
EnglishSecondly, effective use of encryption requires a safe key management system.
Ook vereist doelmatig gebruik van encryptie een veilig sleutelbeheersysteem.
EnglishSimilarly, we are opposed to the drawing up of a list of so-called safe countries.
Verder zijn wij tegen de opstelling van een lijst van zogeheten veilige landen gekant.
EnglishPlaying it safe virtually means: ' do n't play at all in the single market '.
Op veilig spelen betekent in feite: " houd je verre van de interne markt ".
EnglishWe need our railways to be efficient and safe and to provide a high quality service.
Wij hebben doeltreffendheid, veiligheid en goede dienstverlening op het spoor nodig.
EnglishIt is not true that a single safe product will disappear from today's market.
Het is niet waar dat zelfs maar één product, dat nu veilig is, van de markt verdwijnt.
EnglishI mentioned airports and safe berthing places in one of my previous reports.
In mijn verslag destijds heb ik over vluchthavens en veilige ankerplaatsen gesproken.
EnglishOnce it has been proven that the product is safe, a warning is no longer relevant.
Als aangetoond is dat deze producten veilig zijn, is een waarschuwing niet aan de orde.
EnglishThey're incredibly safe, weapons proliferation-proof and all the rest of it.
Ze zijn ongelooflijk veilig, vallen buiten wapenverspreidings regels, etc..
EnglishAnd one of the major gaps in care, almost across the board, is access to safe surgery.
Een van de belangrijke tekortkomingen in de zorg, is toegang tot veilige operaties.

Synoniemen (Engels) voor "safe":

safe