"sadistic" in het Nederlands

EN

"sadistic" - vertaling Nederlands

NL
EN

sadistic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Because that's sadistic behavior, and we know, psychiatry knows, only one percent of Americans are sadistic.
Want dat is sadistisch gedrag. ~~~ De psychiatrie weet dat slechts 1% van de Amerikanen sadistisch is.

Voorbeeldzinnen voor "sadistic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBecause that's sadistic behavior, and we know, psychiatry knows, only one percent of Americans are sadistic.
Want dat is sadistisch gedrag. ~~~ De psychiatrie weet dat slechts 1% van de Amerikanen sadistisch is.
EnglishOr again, that his greatest ambition was to increase inflation for the slightly sadistic purpose of bankrupting savers.
Of bijvoorbeeld dat het ter bevrediging van zijn ietwat sadistische genoegens zijn liefste wens is de inflatie opnieuw aan te wakkeren om de spaarders te ruïneren.
EnglishThat is because he was subjected, unlike any other Commissioner-designate, to a sadistic, preplanned and concerted attack.
Dat kwam doordat hij, in tegenstelling tot de andere kandidaat-commissarissen, het mikpunt was van een sadistische, van tevoren beraamde en gecoördineerde aanval.
EnglishWe all know that groups which indulge in sadistic and paedophilic practices mask their activities and hide behind other forms of identity.
Wij weten allen dat groepen die zich met sadistische of pedofiele praktijken bezighouden hun activiteiten verborgen houden en zich achter een andere identiteit verschuilen.
EnglishThere were numerous ingenious forms of sadistic capital punishment: burning at the stake, disemboweling, breaking on the wheel, being pulled apart by horses and so on.
Er waren talloze ingenieuze vormen van sadistische doodstraffen: de brandstapel, van de ingewanden ontdoen, radbraken, gevierendeeld worden door paarden, enzovoort.