"sacrilege" in het Nederlands

EN

"sacrilege" - vertaling Nederlands

EN

sacrilege {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I know it is sacrilege to invite DG III and DG XII to the same table, but I do not think it is such a bad idea.
Ik weet dat het heiligschennis is, DG III en DG XII aan één tafel uit te nodigen, maar ik denk dat het nog niet zo slecht is.
And in order to make it even more exciting, he added a bit of sacrilege to the rest of the fun, and he brings out the temple vessels.
Om het nog spannender te maken, voegde hij nog een beetje heiligschennis bij de pret en haalde de tempelvaten erbij.

Voorbeeldzinnen voor "sacrilege" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI know it is sacrilege to invite DG III and DG XII to the same table, but I do not think it is such a bad idea.
Ik weet dat het heiligschennis is, DG III en DG XII aan één tafel uit te nodigen, maar ik denk dat het nog niet zo slecht is.
EnglishAnd in order to make it even more exciting, he added a bit of sacrilege to the rest of the fun, and he brings out the temple vessels.
Om het nog spannender te maken, voegde hij nog een beetje heiligschennis bij de pret en haalde de tempelvaten erbij.
EnglishI know that the idea of developing a European army or European defence is likely to be perceived by some Atlanticists as a sacrilege or as a denial of our transatlantic obligations.
De uitbouw van een Europees leger of een Europese defensie kan voor sommigen nog altijd als een vloek in de Atlantische oren klinken of als een negatie van onze transatlantische verplichtingen.

Synoniemen (Engels) voor "sacrilege":

sacrilege