"sabre" in het Nederlands

EN

"sabre" - vertaling Nederlands

NL
EN

sabre {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sabre
volume_up
sabel {de} (wapen)

Voorbeeldzinnen voor "sabre" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am pleased that common sense will prevail over ideological sabre rattling.
Ik ben blij dat de nuchterheid op dit punt voorgaat op het ideologische wapengekletter.
EnglishThis gave us all the more reason for concern over China's sabre-rattling at the time of the elections in Taiwan.
Het wapengekletter van China naar aanleiding van de verkiezingen in Taiwan heeft ons daarom des te bezorgder gemaakt.
EnglishThe oldest CRS, SABRE, was set up in the past by American Airlines, but is now making even more profit than American Airlines itself.
De oudste CRS, SABRE, is destijds opgericht door American Airlines, maar maakt nu zelfs meer winst dan American Airlines zelf.
EnglishNo to any move to accommodate the sabre-rattling president of the United States acting as the mouthpiece of multinational interests.
Er moet een eind komen aan de verstrekking van allerlei faciliteiten aan de oorlogszuchtige Bush, aan de spreekbuis van de multinationale belangen.
EnglishThe Chinese Government's recent aggressive sabre-rattling just before the elections did not inhibit progress towards democracy in Taiwan.
Het recente agressieve gedrag met raketten door de Chinese regering aan de vooravond van de verkiezingen heeft de democratische ontwikkeling in Taiwan niet afgeremd.
EnglishWe all want and continue to want to make enlargement a success and it is not a matter for party political sabre rattling, Mr Poettering.
Het is en blijft ons streven de uitbreiding in gezamenlijkheid tot een succes te maken en het geeft daarom geen pas, mijnheer Poettering, om partijpolitieke geschillen op de spits te drijven.
EnglishAny attack upon civilians is abominable, and the sabre rattling we are hearing in Washington - the President uses expressions such as 'crusade ' - is therefore also abominable.
Elke aanval op burgers is weerzinwekkend en daarom is het sabelgekletter dat wij in Washington horen - de president heeft het over een kruistocht - ook afschuwelijk.
EnglishYour sabre-rattling fools no one because, as you know perfectly well, whether you like it or not, you need Austria in order to reform the Treaties and harmonise savings tax.
Niemand trapt in die opschepperij van u, omdat u heel goed weet dat u, of u nu wilt of niet, Oostenrijk nodig heeft om de Verdragen en de belasting op spaargelden te hervormen.

Synoniemen (Engels) voor "sabre":

sabre