"Sabbath" in het Nederlands

EN

"Sabbath" - vertaling Nederlands

NL
EN

Sabbath {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. religie
They celebrate their Sabbath from sunset on Friday till sunset on Saturday.
Ze vieren hun Sabbat vanaf zonsondergang op Vrijdag tot de zondsondergang op Zaterdag.
And after the Sabbath, he made 12 loaves of bread, took them to the synagogue, went into the synagogue, opened the ark and said, "God, I don't know why you want this bread, but here you are."
En na de Sabbat bakte hij 12 broden, nam ze mee naar de synagoge, ging naar binnen, deed de kast open en zei: "God, ik weet niet waarom u dit brood wilt, maar alstublieft, hier is het."

Voorbeeldzinnen voor "Sabbath" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey celebrate their Sabbath from sunset on Friday till sunset on Saturday.
Ze vieren hun Sabbat vanaf zonsondergang op Vrijdag tot de zondsondergang op Zaterdag.
EnglishYou are not going to fight that bear on the Sabbath.
Je gaat niet met die beer vechten op de rustdag.
EnglishThe Sabbath can be sacred.
EnglishIt's not much use standing up for the Sabbath, going to church and praying if we do n't play by the rules of the church for the other six days of the week.
Dan heeft het geen zin om je sterk te maken voor het zondagsgebod, naar de kerk te gaan en te bidden, wanneer ik mij de overige zes dagen van de week niet aan deze regels houd.
EnglishThis was one of the great things about my year, doing the Sabbath, because I am a workaholic, so having this one day where you cannot work, it really, that changed my life.
Dit was een van de geweldige aspecten van mijn jaar, de Sjabbat vieren, Omdat ik verslaafd ben aan mijn werk, is één dag niet hoeven te werken -- dat heeft echt mijn leven veranderd.
EnglishAnd after the Sabbath, he made 12 loaves of bread, took them to the synagogue, went into the synagogue, opened the ark and said, "God, I don't know why you want this bread, but here you are."
En na de Sabbat bakte hij 12 broden, nam ze mee naar de synagoge, ging naar binnen, deed de kast open en zei: "God, ik weet niet waarom u dit brood wilt, maar alstublieft, hier is het."