"Russian Federation" in het Nederlands

EN

"Russian Federation" - vertaling Nederlands

EN

Russian Federation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Russian Federation
We also underline the territorial integrity of the Russian Federation.
Ook wijzen wij met klem op de territoriale integriteit van de Russische Federatie.
I hope that is also the view of the government of the Russian Federation.
Ik hoop dat de regering van de Russische Federatie daar net zo over denkt.
Subject: Russian Federation - expulsion of Catholic priests
Betreft: Russische Federatie - Uitwijzing van rooms-katholieke priesters

Voorbeeldzinnen voor "Russian Federation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe also underline the territorial integrity of the Russian Federation.
Ook wijzen wij met klem op de territoriale integriteit van de Russische Federatie.
EnglishI hope that is also the view of the government of the Russian Federation.
Ik hoop dat de regering van de Russische Federatie daar net zo over denkt.
EnglishThe Kyoto Protocol is off life support because the Russian Federation ratified it.
Het Protocol is nu buiten de gevarenzone omdat de Russische Federatie het heeft ondertekend.
EnglishAs far as I am aware, the Russian Federation is not a member of the European Union.
De Russische Federatie is tot bewijs van het tegendeel immers geen lid van de Europese Unie.
EnglishHowever, as we have already said, the Russian Federation is a difficult partner.
Rusland is evenwel een moeilijke partner, dat werd reeds gezegd.
EnglishThe country is completely destabilised, literally strangled by the Russian Federation.
Dit land is volkomen gedestabiliseerd en wordt letterlijk gewurgd door de Russische Federatie.
EnglishThe Mari people live in an autonomous republic of the Russian Federation.
De Mari wonen in een autonome republiek van de Russische Federatie.
EnglishThe region is therefore regarded as a part of the Russian Federation.
De regio wordt dus beschouwd als onderdeel van de Russische Federatie.
EnglishI am thinking in particular of Ukraine, Belarus, the Russian Federation, Moldova.
Ik denk in het bijzonder aan de Oekraïne, maar ook aan Wit-Rusland, de Russische Federatie, Moldova.
EnglishThe agreement between the EU, Canada and the Russian Federation could of course be improved.
De overeenkomst tussen de EU, Canada en de Russische Federatie is zeker toe aan verbetering.
EnglishThe Russian Federation became a member of the Council of Europe in 1996.
De Russische federatie trad in 1996 toe tot de Raad van Europa.
EnglishThey are one of the poorest republics in the Russian Federation.
Dagestan is een van de armste republieken van de Russische Federatie.
EnglishThere is an open wound in Europe: in Chechnya, in the Russian Federation.
Europa heeft op dit moment te maken met een bloedende wond: in Tsjetsjenië, in de Russische Federatie.
EnglishSubject: Russian Federation - expulsion of Catholic priests
Betreft: Russische Federatie - Uitwijzing van rooms-katholieke priesters
EnglishThe President of the Russian Federation is currently visiting a Member State of the European Union.
Op dit moment brengt de president van Rusland een bezoek aan een land van de Europese Unie.
EnglishMany other countries – from Japan, to the Russian Federation, to South Korea – face the same problem.
Veel andere landen, waaronder Japan, Rusland en Zuid-Korea, kampen met hetzelfde probleem.
EnglishPreviously we debated the admission of the Russian Federation to the Council of Europe.
Eerder hebben wij de discussie gehad over de toelating van de Russische Federatie tot de Raad van Europa.
EnglishThat alone illustrates the importance which the EU attaches to its relations with the Russian Federation.
Dat toont aan welk belang de EU hecht aan haar betrekkingen met Rusland.
EnglishIt appears that our message is well received by the Russian Federation, to whom it is also addressed.
Onze boodschap vindt klaarblijkelijk gehoor bij de medegeadresseerde, de Russische Federatie.
EnglishAnd also in the interests of cooperation between the European Union and the Russian Federation.
Dat zou ook in het belang zijn van de samenwerking tussen de Europese Unie en de Russische Federatie.

Synoniemen (Engels) voor "Russian Federation":

Russian Federation
English

Vergelijkbare vertalingen voor "Russian Federation" in Nederlands

federation zelfstandig naamwoord