EN

Russian {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Not least by Russian politicians and Russian citizens themselves.
Niet in de laatste plaats door de Russische politiek en de burgerij zelf.
It is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
De zwakke en versnipperde Russische banken zijn inderdaad onvoorzichtig geweest.
True European commitment should be met by Russian reciprocity.
Tegenover oprecht Europees engagement hoort Russische wederkerigheid te staan.
Why do we support broadcasting in both Russian and Belarussian?
Waarom steunen wij uitzendingen in zowel het Russisch als het Wit-Russisch?
The Russian-Ukrainian energy crisis served as a wake-up call for the European Union.
De Russisch-Oekraïnse energiecrisis heeft de Europese Unie wakker geschud.
That is simply tantamount to a Russian-Ukrainian condominium.
Dat impliceert gewoonweg een Russisch-Oekraïens condominium.

Voorbeeldzinnen voor "Russian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMore than half of the Russian population were able to receive the TV-6 programmes.
Ruim de helft van de Russische bevolking kon de programma's van TV-6 ontvangen.
EnglishYet for the last ten years the Russian economy has done nothing but collapse.
De Russische economie zinkt nu al tien jaar lang steeds verder weg in het moeras.
EnglishIt is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
De zwakke en versnipperde Russische banken zijn inderdaad onvoorzichtig geweest.
EnglishUncertainty about Russian participation in Kyoto must not lead to paralysis.
Onzekerheid over de Russische deelneming aan Kyoto mag niet tot verlamming leiden.
EnglishEnergy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
Energie is de barometer van het beleid en de economie van de Europese Unie en Rusland.
EnglishWe have to continue our dialogue with the Russian authorities on this point.
Wij moeten onze dialoog met de Russische autoriteiten op dit punt voortzetten.
EnglishLet us recall, for that matter, that transparency comes from the Russian glasnost.
Laten wij overigens niet vergeten dat transparantie in het Russisch " Glasnost " is.
EnglishOn the Russian side, the economic and health statistics are on a par with Africa.
Aan Russische zijde liggen de cijfers voor economie en gezondheid op Afrikaans niveau.
EnglishThe grip of the central government is becoming tighter in true Russian style.
De greep van de centrale overheid wordt naar Sovjet-recept weer al strakker.
EnglishOnly eight members of the Russian Duma voted against, while 416 were in favour.
Slechts acht leden van de Russische Doema stemden tegen, terwijl 416 leden vóór waren.
EnglishWe have been taking down the Russian warheads, turning it into electricity.
We hebben de Russische kernkoppen ontmanteld en er elektriciteit van gemaakt.
EnglishIt was due to a Russian mathematical physicist, and it was a complicated theory.
Er was een theorie van een Russische wiskundige fysicus. ~~~ Een gecompliceerde theorie.
EnglishThis will enable Russian citizens to understand the European Union better.
Dit zal de Russische burgers in staat stellen de Europese Unie beter te begrijpen.
EnglishThe Russian market is also Ukraine's most important destination for exports.
Daarnaast is Rusland voor Oekraïne de belangrijkste afzetmarkt voor exportproducten.
EnglishAnother Russian in Berlin who claimed to have access to the Neski murder files.
Een Rus in Berlijn die beweerde toegang te hebben tot het Neski-dossier.
EnglishWe were unable to halt the Russian roulette for frontier workers at the time.
Toen hebben wij de Russische roulette voor de grensarbeiders niet kunnen uitschakelen.
EnglishTwo days ago we learned that Mochovce is to be built with Russian and Czech money.
Wij weten sedert twee dagen dat Mochovce met Russisch en Tsjechisch geld wordt gebouwd.
EnglishThis problem of customs controls has already been raised with the Russian authorities.
Dit probleem van de douanecontroles is al voorgelegd aan de Russische autoriteiten.
EnglishI also urge the Commission to express its strongest opposition to the Russian authorities.
Tevens verzoek ik de Commissie fel te protesteren bij de Russische autoriteiten.
EnglishIncidentally, how does the EU view the latest Russian manoeuvre against Georgia?
Hoe stelt de EU zich trouwens op tegenover het laatste Russische manoeuvre versus Georgië?

Synoniemen (Engels) voor "Russian Federation":

Russian Federation
English
Russian Revolution