"Russia" in het Nederlands

EN

"Russia" - vertaling Nederlands

NL
EN

Russia {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Russia
For both the EU and Russia, Russia ’ s WTO accession remains a key priority.
Voor zowel de EU als Rusland blijft de toetreding van Rusland tot de WTO een topprioriteit.
In future, the EU will border on Byelorussia and the Ukraine, as well as Russia.
Naast Rusland zal de Europese Unie ook aan Wit-Rusland en de Oekraïne grenzen.
It has been announced that Belarus and Russia will form a union on 2 April.
Wit-Rusland en Rusland hebben meegedeeld op 2 april een unie te zullen vormen.

Voorbeeldzinnen voor "Russia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
Om die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
EnglishThe dialogue with Russia about these problems definitely needs to be stepped up.
De dialoog met Rusland over deze problemen moet aanzienlijk geïntensiveerd worden.
EnglishIn future, the EU will border on Byelorussia and the Ukraine, as well as Russia.
Naast Rusland zal de Europese Unie ook aan Wit-Rusland en de Oekraïne grenzen.
EnglishAnd we expect the same for the readmission agreement between Russia and Lithuania.
Hetzelfde verwachten wij van de terugnameovereenkomst tussen Rusland en Litouwen.
EnglishWhen I became president in 1993, there were none of these organizations in Russia.
Toen ik president werd in 1993, bestonden dit soort organisaties niet in Rusland.
EnglishNeither is this about Ukraine’ s choice between the European Union and Russia.
Net zo min gaat het om een keuze van Oekraïne tussen de Europese Unie of Rusland.
EnglishThis clearly shows Russia’ s fear that its policy in the region is under threat.
Hieruit blijkt duidelijk Ruslands angst dat zijn beleid in de regio in gevaar komt.
EnglishMr President, there continues to be one financial scandal after another in Russia.
Mijnheer de Voorzitter, de stroom van financiële schandalen in Rusland houdt aan.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Rusland moet zijn instellingen versterken en als een rechtsstaat functioneren.
EnglishIn Russia, 50 people have lost their lives and 100 have been reported missing.
In Rusland zijn 50 mensen omgekomen, terwijl er 100 als vermist zijn opgegeven.
EnglishWe are always talking about a much stronger partnership between Europe and Russia.
We spreken altijd over een veel sterker partnerschap tussen Europa en Rusland.
EnglishThis concerns pollutants which threaten humans and animals in northern Russia.
Het betreft verontreiniging die de mensen en dieren in Noord-Rusland bedreigt.
EnglishThis is especially crucial for Russia, which is approaching important crossroads.
Dat is speciaal van belang voor Rusland, dat voor belangrijke richtingkeuzes staat.
EnglishRecently we in the European Union have been pondering our relations with Russia.
In de Europese Unie is de laatste tijd nagedacht over onze betrekkingen met Rusland.
EnglishFirstly, it is important that Russia holds the elections in five days ' time.
Ten eerste worden over vijf dagen belangrijke verkiezingen gehouden in Rusland.
EnglishIt is in Russia too that economic growth these days is fastest in the world.
Ook de economische groei is op dit moment juist in Rusland de hoogste ter wereld.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the EU-Russia summit.
Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie over de Top EU/Rusland.
EnglishThe next item is the Commission's statement on the financial crisis in Russia.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de financiële crisis in Rusland.
EnglishMr President, if there is anything certain today in Russia, it is uncertainty.
Mijnheer de Voorzitter, als er iets zeker is in Rusland, dan is het de onzekerheid.
EnglishThis particularly concerns Russia, but also other North European countries.
Het betreft in belangrijke mate Rusland, maar ook andere landen in Noord-Europa.