"to rush towards" in het Nederlands

EN

"to rush towards" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to rush towards" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe must resist the onward rush towards treating everything in society as saleable commodities.
We moeten voorkomen dat alle onderdelen van de samenleving uiteindelijk tot handelswaar worden.
EnglishA headlong rush towards the dead end of global free trade!
Een vlucht naar voren op de heilloze weg van het mondiale liberalisme!
EnglishMy last point is that we should not rush towards achieving all these goals in the short term.
Mijn laatste opmerking is dat we ons niet moeten overhaasten om al deze doelen op korte termijn te verwezenlijken.
EnglishIt is disturbing to note the major rush towards the militarisation of the European Union.
De constatering dat er een snelle ontwikkeling in de richting van een militarisering van de Europese Unie plaatsvindt, is verontrustend.
EnglishBetween Australia and here, right, they've got summer and we've got winter, and what -- does the Earth kind of rush towards the Sun at night, and then rush back again?
Tussen Australië en hier, het is zomer voor hen en winter voor ons. ~~~ Spoedt de aarde zich naar de zon tijdens de nacht, en dan weer terug?
EnglishBut harmonisation must respect subsidiarity - we have no need to rush towards uniformity of civil law in this area of product liability.
Maar harmonisatie mag niet ten koste gaan van het subsidiariteitsbeginsel - het is niet nodig om overhaast uniformiteit op het gebied van de productaansprakelijkheidswetgeving door te voeren.
EnglishDo we understand this, as we inevitably rush towards ever higher incomes for people who are at the very top of the scale in terms of their capacity to exploit this global marketplace?
Begrijpen we dit, nu we onvermijdelijk aanstevenen op steeds hogere inkomens voor mensen die tot het neusje van de zalm behoren wat betreft hun vermogen om deze wereldmarkt te exploiteren?

Vergelijkbare vertalingen voor "to rush towards" in Nederlands

rush zelfstandig naamwoord
towards voorzetsel
towards bijwoord
towards
Dutch