EN

rush {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "rush" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
Laten wij dus proberen niet de weg van een gekke-zalmencrisis op te gaan.
EnglishBut, where the Constitution is concerned, do not rush to perform the burial rites.
Wat de Grondwet betreft, is het nog te vroeg om al met de begrafenisrituelen te beginnen.
EnglishIt is vital, as I have said, that we do not rush to make a judgement.
Zoals ik al zei, het is van belang dat we niet tot een overhaast oordeel komen.
EnglishIt is regrettable that there is such a mad rush to finalise this by May.
Het is jammer dat dit blijkbaar koste wat kost vóór mei afgerond moet zijn.
EnglishIt is also the reason for the snail's pace at which traffic normally moves in the rush hour.
Daarin ligt dan ook de oorzaak voor de gemiddeld zeer lage snelheid in de spitsuren.
EnglishMrs Sauquillo, I am not going to stop you speaking, but I do ask you not to rush.
Mevrouw Sauqillo, ik wil u het woord niet ontnemen maar zeggen dat u zich niet hoeft te haasten.
EnglishSo, I welcome the report but I am not going to rush to judgment on the basis of it.
Ik ben dus ingenomen met dit verslag maar wil op basis daarvan geen overhaaste uitspraken doen.
EnglishIn our cities we rush along and lose sight of our well-being.
In de steden is men altijd gehaast en het welzijn wordt er uit het oog verloren.
EnglishWhy are you in such a rush, Commissioner, to devise new rules?
Waarom heeft u zo'n haast, mijnheer de commissaris, met het maken van nieuwe regels?
EnglishBut Mr Titley is trying to rush things with this report of his.
Wat de heer Titley echter met dit verslag probeert te doen, is geforceerd.
EnglishThey will not rush to do so on their own, as we have seen over the last few decades.
Uit zichzelf zullen ze het niet snel genoeg doen, dat is de afgelopen tientallen jaren wel gebleken.
EnglishAll these issues, without the rush, which we would have had to...
Als wij niet gedwongen waren hals over kop te werk te gaan zouden al die problemen u2026.
EnglishWell, you can imagine what it gets like in the rush hour.
U kunt zich voorstellen welke gevolgen dat op de drukste momenten zal hebben.
EnglishIt was rush hour and thousands of people were streaming down the stairs.
Het was spitsuur en duizenden mensen stroomden de trappen af.
EnglishWe must resist the onward rush towards treating everything in society as saleable commodities.
We moeten voorkomen dat alle onderdelen van de samenleving uiteindelijk tot handelswaar worden.
EnglishIt played second fiddle to the rush to get agreement on the Euro.
In de haast een akkoord over de euro te bereiken is die strijd naar het tweede plan verschoven.
EnglishA headlong rush towards the dead end of global free trade!
Een vlucht naar voren op de heilloze weg van het mondiale liberalisme!
EnglishIt may be in the interests of both parties not to rush into full membership.
Het kan in het belang van beide partijen zijn om niet in allerijl af te koersen op een volledig lidmaatschap.
EnglishWe must not rush the vote on the Fiori report nor must we rush the debate.
Ook het debat moet in alle rust kunnen plaatsvinden.
EnglishI do not therefore want to rush the closure of those programmes.
Ik wil de afsluiting van deze programma's dus niet afraffelen.