"rupture" in het Nederlands

EN

"rupture" - vertaling Nederlands

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "rupture" in de context.

Engels-Nederlands woordenboek

Voorbeeldzinnen voor "rupture" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA doctor from Brazil said he had never seen anyone survive a carotid artery rupture.
Een dokter uit Brazilië zei dat hij nog nooit een overlever van een halsslagaderbreuk had gezien.
EnglishIf it does not do so, then there could be a big rupture which might undermine its economic development.
Anders kan dit tot een grote breuk leiden die ook zijn economische ontwikkeling op losse schroeven zet.
EnglishIt was discovered that the average life of implants is between 15 and 25 years and spontaneous rupture is often asymptomatic.
Gebleken is verder dat de gemiddelde levensduur van protheses tussen de vijftien en de vijfentwintig jaar ligt en spontane breuken meestal asymptomatisch zijn.
EnglishCloser cooperation could not endanger what had been achieved together so far - the so called acquis communautaire - and could not lead to a permanent rupture between the Member States.
Nauwere samenwerking mocht geen afbreuk doen aan wat tot dan toe was bereikt - het zogenaamde acquis communautaire - en mocht niet leiden tot een blijvende breuk tussen de lidstaten.