"runoff" in het Nederlands

EN

"runoff" - vertaling Nederlands

EN

runoff {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We've got some runoff from a sewage plant farm.
Oke, we hebben wat afspoeling van een riolering van een waterzuiveringsinstallatie.

Voorbeeldzinnen voor "runoff" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe've got some runoff from a sewage plant farm.
Oke, we hebben wat afspoeling van een riolering van een waterzuiveringsinstallatie.
EnglishThe main problem for us is agriculture and the run-off because of high rainfall, especially on the west coast.
Het voornaamste probleem voor ons zijn de landbouw en de afvloeiing die wordt veroorzaakt door de hoge regenval, vooral aan de westkust.
EnglishIt's a river that carries with it all the things that rivers tend to carry these days: chemical contaminants, pesticide runoff.
Dat is een rivier die van alles met zich meeneemt dat rivieren heden ten dage neigen mee te nemen, chemische verontreinigingen, pesticide restanten.
EnglishMr President, I will be a member of this Parliament's delegation to observe next Sunday's run-off presidential election in Ukraine.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik zal deel uitmaken van de parlementaire delegatie die aanstaande zondag toezicht zal houden op de eindronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne.
EnglishDo they, perhaps, include green infrastructure, so that we can take runoff and water that's going out of our houses and clean it and filter it and grow urban street trees?
Houden ze misschien groene infrastructuur in, zodat we neerslag en water dat uit onze huizen komt, kunnen zuiveren en filteren en bomen te laten groeien?

Synoniemen (Engels) voor "runoff":

runoff