"running water" in het Nederlands

EN

"running water" - vertaling Nederlands

EN

running water {zelfstandig naamwoord}

volume_up
running water
Tibet needs electricity, running water and hospitals.
Tibet heeft behoefte aan elektriciteit, stromend water en ziekenhuizen.
They have a hut that has no electricity, no running water, no wristwatch, no bicycle.
Ze hebben een hut zonder elektriciteit, zonder stromend water, geen horloge, geen fiets.
They built a new house, this time with running water, electricity, a bicycle, no pig.
Ze bouwden een nieuw huis, deze keer met stromend water, elektriciteit, een fiets, geen varken.

Voorbeeldzinnen voor "running water" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey have a hut that has no electricity, no running water, no wristwatch, no bicycle.
Ze hebben een hut zonder elektriciteit, zonder stromend water, geen horloge, geen fiets.
EnglishThey built a new house, this time with running water, electricity, a bicycle, no pig.
Ze bouwden een nieuw huis, deze keer met stromend water, elektriciteit, een fiets, geen varken.
EnglishDon't think because I grew up without running water...... l am simple, General.
Denk niet dat ik, omdat ik ben opgegroeid zonder stromend water,... makkelijk over te halen ben, Generaal.
EnglishWhy have running water and electricity not yet been restored?
Waarom zijn de water- en elektriciteitsvoorziening nog niet hersteld?
EnglishTibet needs electricity, running water and hospitals.
Tibet heeft behoefte aan elektriciteit, stromend water en ziekenhuizen.
EnglishShe loves her computer -- she'll leave her big group, and her running water, and her trees and everything.
Ze is dol op haar computer -- ze verlaat haar grote groep, haar stromende water, haar bomen en alles om haar heen.
EnglishIn many areas simple, civilisational assets such as running water and sewage disposal systems are missing.
In veel gebieden ontbreekt het namelijk aan de meest elementaire voorzieningen zoals stromend water en rioleringen.
EnglishThey were running out of food; I was running out of water.
EnglishHe lives in this log cabin -- no running water, no heat other than -- no windows and high-speed Internet connection.
Hij woont in deze blokhut -- geen kraanwater, geen verwarming -- geen ramen en een supersnelle internetverbinding.
EnglishJust as one sees in Paris the gutters running with water at night to clean them, there are ideas all over Europe.
In Parijs zie je bijvoorbeeld dat er 's nachts water door de goten stroomt om ze schoon te spoelen en zo kom je overal in Europa ideeën tegen.
EnglishI saw families living in caves, the walls running with water, and listened to the hacking coughs of children racked with fever.
Ik heb gezinnen in grotten zien wonen waar het water langs de muren stroomde, en ik heb het gehoest gehoord van hun koortsige kinderen.
EnglishWe're running out of fresh water.
EnglishMy first trip in India, I was in a person's home where they had dirt floors, no running water, no electricity, and that's really what I see all over the world.
Op mijn eerste reis in India verbleef ik in iemands huis. ~~~ Ze hadden onverharde vloeren, geen stromend water, geen elektriciteit. ~~~ Dat kom ik steeds weer tegen op mijn reizen.

Vergelijkbare vertalingen voor "running water" in Nederlands

running zelfstandig naamwoord
running werkwoord
running
water zelfstandig naamwoord
to water werkwoord
muck water zelfstandig naamwoord
Dutch
drop of water zelfstandig naamwoord