"runner" in het Nederlands

EN

"runner" - vertaling Nederlands

EN

runner {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And I heard that they do these track meets with all disabled runners, and I figured, "Oh, I don't know about this, but before I judge it, let me go see what it's all about."
En ik hoorde dat ze hardloopwedstrijden hielden voor gehandicapte hardlopers, en ik dacht: daar loop ik niet echt warm voor, maar voordat ik een oordeel vel, laat ik eens gaan kijken wat het is.

Voorbeeldzinnen voor "runner" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEurope must become the front runner in product innovation and commercialisation.
Op het vlak van productinnovatie en commercialisering moet Europa koploper worden.
EnglishYou talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Als je met een loper praat verzeker ik, binnen 30 seconden, gaat het gesprek over blessures.
EnglishCriticism has also been levelled at the ‘ top-runner’ approach that we have used here.
Er is ook kritiek geleverd op de zogenaamde die we hier toepassen.
EnglishWe're supposed to focus on the runner and leave this guys alone.
We moeten ons focussen op de ontsnapte en deze kerels met rust laten.
EnglishInnovation is the key word here and I unreservedly endorse the top runner principle in Amendment 96.
Innovatie is het kernwoord hier en het top-runnerbeginsel van amendement 96 steun ik van harte.
EnglishThe ostrich, whilst it may stick its head in the sand at some stage, is also the fastest runner on the ground.
Struisvogels mogen dan soms hun hoofd in het zand steken, het zijn wél de snelste landdieren ter wereld.
EnglishThat runner´s smarter than we´ve seen so far.
Die renner is intelligenter dan we tot nu toe gezien hebben.
EnglishAnd we're also doing a movie called "The Kite Runner," based on the book "The Kite Runner," also about Afghanistan.
We doen ook een film genaamd "De vliegeraar" gebaseerd op het gelijknamige boek, ook over Afghanistan.
EnglishThis is a real front-runner, with developments in the area of citizenship legislation particularly welcome.
Dit is echt een koplopersland, waarbij vooral de ontwikkelingen ten aanzien van de burgerschapswetgeving zijn toe te juichen.
EnglishIt is not an event for the solo runner.
EnglishThe suspect might be our runner.
EnglishSee, you're a natural runner.
EnglishMr Zalm, the Liberal front runner in the elections and a former Dutch minister, is now saying that it was a mistake to split up NS and ProRail.
Mijnheer Zalm, de liberale voorman in de verkiezingen en oud-minister in Nederland, verklaart nu dat de splitsing van NS en ProRail een fout was.
EnglishYou can take a runner like Ann Trason, or Nikki Kimball, or Jenn Shelton, you put them in a race of 50 or 100 miles against anybody in the world and it's a coin toss who's going to win.
Neem een atlete als Ann Trason, Nikki Kiball of Jenn Shelton, zet ze in een 80 of 160 km race tegen wie ook ter wereld en het hangt erom wie er wint.
EnglishThat means hit the ball into the outfield, it dropped, it didn't get caught, and whoever tried to throw it to first base didn't get there in time and the runner was safe.
Wat wil zeggen: de bal het veld insloeg, waar hij stuiterde en niet werd gevangen, en niet op tijd naar het eerste honk kon worden gegooid, zodat de renner veilig was.
EnglishYou take the baton from the last runner, Denmark, and try and cover as much ground as possible as quickly as possible, before handing it over to the next presidency.
U neemt nu het stokje over van de vorige loper, Denemarken, en probeert zo snel mogelijk een zo groot mogelijke afstand af te leggen voordat u het weer doorgeeft aan het volgende voorzitterschap.
EnglishWhere I ran into the most heat from this most recently was last year the South African runner, Caster Semenya, had her sex called into question at the International Games in Berlin.
Vorig jaar werd ik nog hevig met dit thema geconfronteerd bij de Zuid-Afrikaanse loopster, Caster Semenya. ~~~ Haar geslacht werd in twijfel getrokken op de Internationale Spelen in Berlijn.