"runaway" in het Nederlands

EN

"runaway" - vertaling Nederlands

EN

runaway {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "runaway" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMany of them are run-away children, sometimes running away with adults, not their parents.
Veel van die kinderen zijn weggelopen, soms met volwassenen die niet hun ouders zijn.
EnglishNo one must feel as if they are in a carriage being towed along by a kind of runaway train.
Niemand moet het gevoel krijgen het vijfde rad aan de wagen te zijn.
EnglishI could not agree more that the changeover has been a runaway success.
Ik beaam volmondig dat de omschakeling een groot succes is.
EnglishIt strikes me at the moment that enlargement is like a runaway train that no one knows how to, or wants to stop.
De uitbreiding is mijns inziens momenteel een op hol geslagen trein die niemand nog wil of kan stoppen.
EnglishPoor, Latino, surrounded by runaway gun violence and drug trafficking: a reputation not unlike that of the South Bronx.
Arm, Latino, omgeven door beschietingen en drugshandel: een reputatie niet veel anders dan die van de South Bronx.
EnglishThis is how to stop a runaway stage.
EnglishDAPHNE I was a runaway success.
EnglishHe finally stops the runaway stage.
Daar zie je de koetsier, en in het bovenste plaatje gaat 'ie, hij gaat van A, B, C, D, E, F. ~~~ Uiteindelijk stopt hij de op hol geslagen koets.
EnglishWhilst it is true that the economic situation in Europe is not a runaway success story, it is also true that the euro cannot be blamed for this situation.
Weliswaar is de economische situatie in Europa weinig bemoedigend, maar het zou onjuist zijn de euro daarvoor verantwoordelijk te stellen.
EnglishClimate is a profoundly complex, nonlinear system, full of runaway positive feedbacks, hidden thresholds and irrevocable tipping points.
Klimaat is een uitermate complex, niet-lineair systeem, vol met op hol geslagen positieve terugkoppelingen, verborgen drempels en onherroepelijke kantelpunten.
EnglishThese human-induced alterations occupying overall less than a millionth of the elapsed lifetime and seemingly occurring with runaway speed?
Deze door de mens veroorzaakte veranderingen nemen minder dan een miljoenste van de totale verstreken levensduur in beslag en doen zich voor met een op hol geslagen snelheid.
EnglishAt some point, there is a danger of thermal runaway as the polar caps melt, reflect less sunshine and cause a rapid increase in atmospheric warming.
Het gevaar bestaat dat op een bepaald moment een warmte-explosie zal plaatsvinden als de poolkappen smelten, minder zonnestralen weerkaatsen en een snelle opwarming van de dampkring veroorzaken.

Synoniemen (Engels) voor "runaway":

runaway