"to run the risk" in het Nederlands

EN

"to run the risk" - vertaling Nederlands

EN

to run the risk {werkwoord}

volume_up
to run the risk
volume_up
het risico lopen {ww.}
Every household needs electricity and no one can run the risk of its non-availability.
Ieder huishouden heeft elektriciteit nodig, en niemand mag het risico lopen om er niet over te kunnen beschikken.
We really do not want to run the risk of having to suspend payments for measures for Kosovo or Serbia.
Wij willen namelijk niet het risico lopen dat er een betalingsstop ontstaat met betrekking tot de maatregelen voor Kosovo of Servië.

Voorbeeldzinnen voor "to run the risk" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRegulations, therefore, run the risk of fast becoming too old and out-of-date.
Regelingen dreigen dan ook snel te verouderen en achterhaald te raken.
EnglishThey also run the risk of vitamin D deficiency, if they have desk jobs, like that guy.
Ze lopen ook het risico op vitamine D-tekort, als ze een kantoorbaan hebben, zoals hij.
EnglishSharks, turtles and dolphins run the risk of being circled and caught.
Haaien, schildpadden en dolfijnen lopen het risico omsingeld en opgevist te worden.
EnglishDo European bodies not run the risk of endlessly repeating themselves?
Lopen Europese instanties niet het risico eindeloos in herhaling te vallen?
EnglishIn South Africa, half of all young people already run the risk of dying from this disease.
In Zuid-Afrika heeft de helft van de jongeren nu al kans te overlijden aan deze ziekte.
EnglishI do not believe that we run the risk of putting up new non-tariff barriers to trade.
Volgens mij lopen we geen gevaar dat we nieuwe niet-tarifaire handelsbelemmeringen opwerpen.
EnglishSo it is true that the discussions of the Member States run the risk of prolonging the debate.
Het risico bestaat derhalve dat de discussies van de lidstaten het debat verlengen.
EnglishOtherwise, we seriously run the risk of repeating past mistakes.
Anders is er een groot risico dat we vervallen in fouten uit het verleden.
EnglishWhy would a young woman wish to run a risk of this type, except under financial pressure?
Om welke reden, behalve financiële druk, zou een jonge vrouw een dergelijk risico willen lopen?
EnglishIf it is not then we run the risk of alienating the citizens of Europe.
Anders lopen wij het gevaar de burgers van Europa te vervreemden.
EnglishNow, please explain to us why you want to make Europe run this risk.
Kunt u ons uitleggen waarom u Europa dit risico wilt laten lopen?
EnglishWe might otherwise run the risk of showing total acquiescence.
Anders lijkt het alsof wij een houding van volledige overgave aannemen.
EnglishWe are defending those who run the risk of becoming a wandering and dispossessed people.
Wij verdedigen een bevolking die verstrooid dreigt te raken.
EnglishOtherwise we run the risk of undermining the existing institutional balance of the EU.
Anders bestaat het gevaar dat het bestaande evenwicht tussen de instellingen van de EU wordt ondermijnd.
EnglishBoth unemployed and employed women run the risk of poverty.
Zowel vrouwen met een baan als werkloze vrouwen lopen het risico tot armoede te vervallen.
EnglishIf we do not intervene, we unfortunately run the risk that these floods will recur.
Deze maatregelen zijn absoluut noodzakelijk, als we dit soort overstromingen in de toekomst willen vermijden.
EnglishMr President, we run the risk today of fiddling while Rome burns.
Mijnheer de Voorzitter, wij lopen vandaag het risico te lanterfanten terwijl Rome in brand staat.
EnglishI fear that this may be a piece of parliamentary manoeuvring, but we are going to run that risk.
Het is een risico, want ik vrees dat het een parlementair foefje is om nog meer vragen te stellen.
EnglishI do not wish to run the risk of indigestion before lunch today.
Ik heb geen zin om mijn eetlust vóór de lunch te bederven.
EnglishEvery household needs electricity and no one can run the risk of its non-availability.
Ieder huishouden heeft elektriciteit nodig, en niemand mag het risico lopen om er niet over te kunnen beschikken.

Vergelijkbare vertalingen voor "to run the risk" in Nederlands

risk zelfstandig naamwoord
the lidwoord
run zelfstandig naamwoord
run werkwoord
Dutch