"to run out of time" in het Nederlands

EN

"to run out of time" - vertaling Nederlands

EN

to run out of time {werkwoord} [idioom]

volume_up
to run out of time
volume_up
geen tijd meer hebben {ww.}
And then what happens is, when they put the marshmallow on the top, they run out of time and what happens?
Maar wat er dan gebeurt, wanneer ze de marshmallow bovenop leggen, is dat ze geen tijd meer hebben.

Voorbeeldzinnen voor "to run out of time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe were just over 200 miles left to go to the Pole, and we'd run out of time.
We hadden slechts 375 kilometer te gaan om de Noordpool te bereiken, en de tijd was om.
EnglishThere are many other things I would like to ask you, but unfortunately I have run out of time.
Ik zou u nog heel wat andere vragen willen stellen, maar ik moet jammer genoeg afronden.
EnglishI have run out of time now and will say the rest when we vote.
Ik heb nu geen tijd meer en zal de rest dan zeggen in mijn stemverklaring.
EnglishI am sorry Mr Triantaphyllides, we have run out of time.
Het spijt me, mijnheer Triantaphyllides, maar we hebben geen tijd meer.
EnglishAnd then what happens is, when they put the marshmallow on the top, they run out of time and what happens?
Maar wat er dan gebeurt, wanneer ze de marshmallow bovenop leggen, is dat ze geen tijd meer hebben.
EnglishI have now run out of time but I reserve the right to continue in my explanation of vote on this report.
Aangezien mijn spreektijd ten einde loopt, zal ik in mijn stemverklaring nog iets anders zeggen over dit verslag.
EnglishAs we have run out of time for questions to the Commission, questions 38 to 77 will be answered in writing.
Aangezien de geplande tijd voor vragen aan de Commissie nu voorbij is, zullen de vragen 38 tot en met 77 schriftelijk beantwoord worden.
EnglishI have run out of time without saying what I wanted to say but I wanted to respond to some of the points already made.
Mijn spreektijd is op, en ik heb niet kunnen zeggen wat ik had willen zeggen, maar ik wilde toch even op een paar zaken reageren.
EnglishWe will therefore begin Question Time and when you think you have run out of time, I will try to close Question TIme.
Daarom beginnen we nu met het Vragenuur, en op het moment dat u naar uw idee in tijdnood dreigt te raken, zal ik het Vragenuur moeten sluiten.
EnglishI have run out of time.
Englishto run out of time
EnglishBy then, we want to know for sure what the Council wants, and what it does not want, or else this statute will have run out of time in the life of this Parliament.
Tot dan willen wij definitief weten wat de Raad wil, en wat de Raad niet wil, anders is het in deze zittingsperiode te laat voor dit Statuut.
EnglishWe were too late into the summer; the ice was starting to melt; we spoke to the Russian helicopter pilots on the radio, and they said, "Look boys, you've run out of time.
We waren te ver in de zomer, het ijs begon te smelten, we spraken met de Russische helikopterpiloten over de radio, en zij zeiden, "Kijk jongens, de tijd is om.
EnglishNow, of course, this proposal by the committee is being dismissed by the Commission, which tells us that we have run out of time and that we do not have the right legal framework.
Uiteraard is het antwoord van de Commissie op dit verzoek van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling dat daarvoor geen tijd meer is en dat daarvoor niet de juiste rechtsgrondslag bestaat.