"to run away" in het Nederlands

EN

"to run away" - vertaling Nederlands

EN

to run away {werkwoord}

volume_up
And as you play ping-pong, whenever the ball hits part of the table, the ripples spread out and the fish run away.
Tijdens het pingpongen verschijnen er, telkens als de bal de tafel raakt golven en vluchten de vissen weg.
Maar als dat de waarheid is, waarom vlucht je dan?
to run away (ook: to flee)
to run away (ook: to flee)

Voorbeeldzinnen voor "to run away" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Dit leidt ertoe dat jongeren van huis weglopen, gewelddadig worden tegenover de ouders.
EnglishMany of them are run-away children, sometimes running away with adults, not their parents.
Veel van die kinderen zijn weggelopen, soms met volwassenen die niet hun ouders zijn.
EnglishA set of people actually say, "Oh, let me just grant it to them, and run away from it."
Een deel zegden: "Och, laat me het gewoon betalen en ervandoor gaan."
EnglishLook, we all have problems sometimes and we don't have to run away of them, you know?
Problemen hebben we allemaal en we moeten er niet voor weglopen.
EnglishAnd my grandmother one time said, "No, look, you’re not going to run away.
Mijn grootmoeder zei een keer: "Nee, kijk, je gaat niet weglopen.
EnglishWe need to deal with this and should not run away from it.
Wij moeten hier iets aan doen en mogen het probleem niet uit de weg gaan.
EnglishThey do not run away as they are living in a state of fear.
In deze situatie durven de meisjes niet weg te lopen, want zij leven in voortdurende angst.
EnglishI had wanted to cover a few more things, but time has run away from me.
Ik wilde nog iets zeggen, maar mijn tijd is bijna om.
EnglishBut let us not run away with the impression that it is too easy.
Maar laat men het zichzelf niet te gemakkelijk maken.
EnglishA deer freezes very, very still, poised to run away.
Een hert bevriest en houdt zich doodstil, klaar om weg te rennen.
EnglishThis is a question from which the Commissioner cannot run away.
EnglishWhen we were there she was doing a ritual where she reconciles girls, who have run away, with their families.
Toen we daar waren, deed ze een ritueel, waarmee ze weggelopen meisjes opnieuw verzoent met hun families.
EnglishAnd as you play ping-pong, whenever the ball hits part of the table, the ripples spread out and the fish run away.
Tijdens het pingpongen verschijnen er, telkens als de bal de tafel raakt golven en vluchten de vissen weg.
EnglishAccept the message, because you cannot run away from it!
EnglishWill the Commissioner reassure me that he intends to take the initiative in this area and not run away from it?
Kan de commissaris mij verzekeren dat hij het initiatief op dit punt zal nemen en dat hij zich niet zal verstoppen?
EnglishSo we run away from it, and where do we run?
We lopen er dus van weg, en waar lopen we naartoe?
EnglishBut we should not be afraid or run away from the arguments of whoever is against, let alone ignore them.
We moeten echter niet bang zijn voor de argumenten van de tegenstanders of ervoor weglopen, laat staan dat we hen negeren.
Englishlf that was true, why did you run away?
Maar als dat de waarheid is, waarom vlucht je dan?
English♫ ♫ Ooh, I’ve not tried to run away from song, ♫ ♫ I hear a persistent voice, more powerful than the enemy bombs.
♫ ♫ Oh, ik heb niet geprobeerd het lied te ontlopen. ~~~ ♫ ♫ Ik hoor een aanhoudende stem, sterker dan de bommen van de vijand.
EnglishAnd I used to run away from home, when I know that maybe the police might be coming around the ninth or 10th of June or so.
Ze noemden ons 'leiders'. ~~~ Ik liep van huis weg als ik wist dat de politie misschien kwam, rond de 9de of 10de juni of zo.

Vergelijkbare vertalingen voor "to run away" in Nederlands

away bijwoord
run zelfstandig naamwoord
run werkwoord
Dutch
to put away werkwoord
to turn away werkwoord
to drive away werkwoord