"to run around" in het Nederlands

EN

"to run around" - vertaling Nederlands

EN

to run around {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to run around" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll the damage you've done, they can't get a new one...... while you two still run around.
Door jullie gedoe kunnen we geen nieuwe aangaan...... zolang jullie twee rondhollen.
EnglishOld war horses are trotted out again and given one more exhausted run around the course.
Oude strijdkreten zijn weer eens uit de kast gehaald om nog eens als vanouds te schallen.
EnglishAnd imagine: you're going to be able to have swarms of these six-millimeter robots available to run around.
Stel je voor dat je zwermen van deze zes-millimeter robots gaat laten rondstruinen.
EnglishBut not long enough to forget who run things around here.
Maar niet lang genoeg om te vergeten wie hier de zaken regelt.
EnglishWho's responsible for allowing him to run around?
Wie is er verantwoordelijk voor dat hij vrij rondloopt?
EnglishThe annex covering the actions undertaken under the three priorities run to around 40 pages.
De bijlage over de activiteiten die in het kader van de drie prioriteiten worden ondernomen, beslaat ongeveer veertig pagina's.
EnglishLet's everybody run around and play your role.
EnglishHow boring to run around chasing you.
EnglishWhy just run around?
EnglishIt's hard to do in animals that run around, and there is a physical limit to the number of wires that can be inserted simultaneously.
Het is zeer moeilijk om te doen bij rondlopende dieren, en er is een fysische limiet voor het aantal draden die tegelijkertijd kunnen ingebracht worden.
EnglishIn the Middle East, in the Great Lakes area, or in Latin America the Union is allowing others to run rings around it, and is paying for them to do so.
In het Midden-Oosten, in het grote Merengebied, of in Latijns-Amerika laat de Unie zich de kaas van het brood eten en betaalt er nog zelf voor ook.
EnglishWe must not stand on the sidelines in a disjointed and idle fashion and allow Slobodan Milosevic to run rings around the 15 Member States as he has done in the past.
We mogen niet passief en verdeeld aan de kant staan wachten terwijl de heer Milosevic de vijftien lidstaten voor de gek houdt, zoals hij in het verleden gedaan heeft.

Vergelijkbare vertalingen voor "to run around" in Nederlands

run zelfstandig naamwoord
run werkwoord
Dutch
around voorzetsel
around bijwoord
to turn around werkwoord