EN

run {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
The run-up to the elections as a whole made Ukraine a stronger society.
Die hele aanloop heeft tot een versteviging van de Oekraïnse samenleving geleid.
There was much violence and terror in the run-up to the elections and we condemn it.
Tijdens de aanloop naar de verkiezingen heeft er veel geweld en terreur plaatsgevonden.
I am particularly worried about the run-up to the 2012 Olympics.
Ik ben met name bezorgd over de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012.
run (ook: swarm)
Nearly 30 million are currently on the run from war and violence.
Bijna 30.000.000 kinderen zijn op dit moment op de vlucht voor oorlog en geweld.
They're on the run with millions that they stole from Al Capone.
Ze zijn op de vlucht met miljoenen... die ze gestolen hebben van Al Capone.
Mr President, Commissioner, in Darfur, millions of people are on the run.
-- Voorzitter, commissaris, in Darfour zijn miljoenen mensen op de vlucht.
run (ook: race)
And why don't you tell them what happened right before you go run your race?
Vertel ze maar wat er gebeurde vlak voordat je je race loopt.
Hij heeft een goede race.
And I called him up and said, "Listen, I ran one race and I won ..."
Ik belde hem op en zei: "Hoor eens, ik heb een race gelopen en gewonnen, en...
2. sport en spel
Run down to the nearest store...... and buy the first Wonka candy bar you see.
Ren naar de dichtstbijzijnde winkel, en koop de eerste Wonka-reep die je ziet.
♫ I'm gonna run over mountains, leaps and bounds ♫
Ren ik over bergen heen met grote sprongen ♫
And when it rains hard rain, I scream and I run in circles.
En als het hard regent, dan gil ik en ren in rondjes.
NL

run {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "run" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.
Als ik hem in mijn lab test toont deze warmtegrafiek dat alles verstaanbaar is.
EnglishThe Ukrainian parliament also voted for a re-run of the second round of elections.
Ook het parlement van Oekraïne besloot dat de tweede verkiezingsronde over moet.
EnglishA number of loans will still remain active, will still have a few years to run.
Een aantal leningen zullen na die datum nog gedurende een aantal jaren doorlopen.
EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Ik denk dat het zelfs van belang is voor, op termijn, de legitimiteit van de Unie.
EnglishRun up more debt, and what you get is not growth, but inflation and stagnation.
Wie meer schulden maakt, zorgt niet voor groei maar voor inflatie en stagnatie.
EnglishTwenty-nine courses were run in total, and more courses will be added in 2004.
Er werden 29 cursussen aangeboden en in 2004 komen daar nog andere cursussen bij.
EnglishRun down to the nearest store...... and buy the first Wonka candy bar you see.
Ren naar de dichtstbijzijnde winkel, en koop de eerste Wonka-reep die je ziet.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Wij zien ook dat steeds meer afgedankte vliegtuigen zich in het luchtruim bevinden.
EnglishThe only things that count, in the long run, are the market and free competition.
De enige zaken die er uiteindelijk toe doen zijn de markt en de vrije concurrentie.
EnglishWith this proliferation of labels, the risk we run is that of missing our target.
Als er nóg meer etiketten bijkomen, dreigen we ons doel voorbij te schieten.
EnglishThese are supposed to simulate the actual form of a sprinter when they run.
Deze zouden de feitelijke vorm van een sprinter moeten simuleren als ze rennen.
EnglishThe little one had a tendency to try to run off the track and that's a problem.
De kleine had de neiging om te proberen uit de baan te rijden en dat is een probleem.
EnglishNow, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.
Nu, als je denkt dat je iets lichtgeel ziet -- ik laat deze nog een paar maal zien.
EnglishAnd he came up home from a run one day and said, "Dad, my legs are tingling."
Op een dag kwam hij thuis van het joggen en zei: "Papa, mijn benen tintelen."
EnglishThis is probably a fairly small piece of Mathematica code that's able to be run here.
Dit is waarschijnlijk een erg klein stuk Mathematica-code dat daar kan draaien.
EnglishMr President, the present period of the run up to the EMU is extremely important.
Voorzitter, wij bevinden ons in een belangrijke aanloopperiode naar de EMU.
EnglishWhat is proposed would run counter to what is provided for in Article 300.
Wat het Parlement voorstelt is niet verenigbaar met het bepaalde in artikel 300.
EnglishIt is a fact that the European union plays an exemplary role in the run up to Kyoto.
Het is zaak dat de Europese Unie een voorbeeldrol speelt in de aanloop naar Kyoto.
EnglishHowever, I fear that, unintentionally, it may well be used for that in the long run.
Ik vrees echter dat het er onbedoeld op termijn wel voor kan worden gebruikt.
EnglishThey even want to completely abolish distribution through ecopoints in the long run.
Zij willen de distributie via ecopunten op termijn zelfs helemaal afschaffen.