EN

rumours {meervoud}

volume_up
Despite media rumours, this is not a subject for discussion in the Commission.
Alle geruchten in de media ten spijt is dit geen onderwerp van discussie in de Commissie.
It only leads to rumours about a lack of transparency.
Dat geeft alleen maar aanleiding tot allerlei geruchten over ongeregeldheden.
So it is not a question of rumours, it is a real problem.
Het gaat hier dan ook niet om geruchten, het gaat hier om een echt probleem.

Voorbeeldzinnen voor "rumours" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDespite media rumours, this is not a subject for discussion in the Commission.
Alle geruchten in de media ten spijt is dit geen onderwerp van discussie in de Commissie.
EnglishI am aware of those rumours but I am not in a position either to confirm or to deny them.
Ik heb die geruchten ook gehoord, maar kan ze noch bevestigen noch ontkennen.
EnglishThere are rumours that the last game of the season will be without time limits.
Men zegt dat de laatste wedstrijd zonder tijdslimiet wordt gespeeld.
EnglishThere are even rumours that she has been handcuffed in her own house.
Er gaan zelfs geruchten dat ze in haar eigen huis met handboeien moet lopen.
EnglishHowever, now there are rumours that it will be a convention without government representatives.
Nu gaat het gerucht dat het een conventie zou zijn zonder regeringsafgevaardigden.
EnglishWhen we do hear rumours on this subject, all we hear is that no progress has been made.
Uit hetgeen wij her en der opvangen blijkt meestal dat er geen enkele vooruitgang is geboekt.
EnglishThere are, at the very least, rumours that Serbian militias are up to their old tricks again.
Er doen geruchten de ronde dat Servische milities nog steeds actief zijn.
EnglishRumours have it that the Commission is already doing something of the kind.
u201D Er is een gerucht dat de Commissie iets dergelijks al doet.
EnglishIn Greece, we hear various rumours without there being any official information.
In Griekenland doen verschillende geruchten de ronde terwijl er geen informatie is van officiële zijde.
EnglishI have heard rumours that all 15 Member States have rejected it in the Council.
Mij is namelijk ter ore gekomen dat het in de Raad door alle vijftien lid-staten van de hand is gewezen.
EnglishI wish to point out to the Commissioner that there are remarkable false rumours circulating about that.
Ik wil de commissaris erop wijzen dat er onjuiste berichten verspreid worden.
EnglishDespite reassurances from the Minister of Education, these rumours are still giving cause for concern.
De onderwijsminister probeert de gemoederen te bedaren, maar de vraagtekens blijven.
EnglishThere are rumours circulating concerning new furniture that has been purchased for the D3 Building.
Er doen geruchten de ronde over het nieuwe meubilair dat voor gebouw D3 is aangeschaft.
EnglishSo it is not a question of rumours, it is a real problem.
Het gaat hier dan ook niet om geruchten, het gaat hier om een echt probleem.
EnglishTo paraphrase Mark Twain, rumours of its death may be exaggerated.
De geruchten over haar dood zijn wellicht overdreven, om Mark Twain maar eens te parafraseren.
EnglishIt only leads to rumours about a lack of transparency.
Dat geeft alleen maar aanleiding tot allerlei geruchten over ongeregeldheden.
EnglishIt has also been alerted by increasing rumours in the media.
De Commissie is ook op dit probleem attent gemaakt door toenemende geruchten in de media.
EnglishThere will be fewer rumours circulated in the media if openness and transparency hold sway.
Als openheid en transparantie het motto zijn, zullen er in de media minder geruchten de ronde doen.
EnglishAre we to believe the rumours that only a voluntary agreement by industry is planned?
Zijn de geruchten juist dat de plannen zelfs niet verder gaan dan vrijwillige afspraken voor de industrie?
EnglishThere have been rumours of more kidnappings, but they have not been confirmed.
Er gaan geruchten dat er nog meer ontvoeringen hebben plaatsgevonden, maar die zijn vooralsnog niet bevestigd.

Synoniemen (Engels) voor "rumour":

rumour