EN

rumour {zelfstandig naamwoord}

volume_up
rumour (ook: bruit, rumor)
Is there any truth in the rumour that Mr Bildt too will be resigning at the end of the year?
Is het gerucht waar dat ook de heer Bildt zich aan het eind van dit jaar terug zal trekken?
Rumour has it that this situation will soon change.
Het gerucht gaat dat daar snel iets aan gedaan gaat worden.
Rumour has is you two have millions stashed away.
Het gerucht gaat dat jullie miljoenen verstopt hebben.

Voorbeeldzinnen voor "rumour" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.
Juist daardoor kent men het gerucht een zekere mate van geloofwaardigheid toe.
EnglishThis rumour was put about by the FSB and the Russian counter-intelligence service.
Het is dus verkeerd te zeggen dat de Tsjetsjenen terroristen zijn.
EnglishUnproven accusations are being fired off on the basis of rumour and hearsay.
Er worden beschuldigingen geuit zonder bewijzen, op grond van geruchten, ja zelfs van roddel.
EnglishIs there any truth in the rumour that Mr Bildt too will be resigning at the end of the year?
Is het gerucht waar dat ook de heer Bildt zich aan het eind van dit jaar terug zal trekken?
EnglishRumour now has it that there is no majority for this amendment itself.
Nu zegt men dat er voor het amendement zelf geen meerderheid is.
EnglishRumour and hearsay are not good enough when it comes to Parliament's seat.
De Vergadering kan toch geen genoegen nemen met geruchten uit de wandelgangen wanneer het gaat om haar zetel.
EnglishWe learn them already from the grapevine and the rumour mill.
Uit de speculaties en geruchten kunnen we dat al afleiden.
EnglishThe rumour machine says a great deal about the true relationship between civilian and military authorities.
De geruchtenmachine zegt veel over de werkelijke relatie tussen burgerlijke en militaire autoriteiten.
EnglishRumour has it that this situation will soon change.
Het gerucht gaat dat daar snel iets aan gedaan gaat worden.
EnglishI would like the Commission - and this is my second request - to investigate the truth or otherwise of this rumour.
Ik zou willen dat de Commissie - dat is mijn tweede vraag - onderzoekt of dat ook werkelijk gebeurt.
EnglishRumour has is you two have millions stashed away.
Het gerucht gaat dat jullie miljoenen verstopt hebben.
EnglishCommissioner, that was not a rumour, as you have just claimed; a meeting really did take place.
Mevrouw de commissaris, het is geen gerucht, zoals u zojuist zei, maar er heeft daadwerkelijk een bespreking plaatsgevonden.
EnglishIt is all just rumour and scaremongering.
Het gaat louter om geruchten en paniekzaaierij.
EnglishIn addition, I should like the Commissioner to shed light on the rumour that FMD has broken out in 26 towns in Vietnam.
Daarnaast wil ik van de commissaris opheldering over het gerucht dat in Vietnam in 26 gemeenten MKZ is uitgebroken.
EnglishThere is also a rumour circulating that a number of Members has asked for unused furniture to be removed from their rooms.
Ook gaat het gerucht dat een aantal leden heeft gevraagd of ongebruikt meubilair uit hun kamer kan worden verwijderd.
EnglishIt is a matter of rumour in Europe that there are also secret camps, where detainees, deprived of their rights, are kept.
Daarnaast zouden er ook nog geheime kampen zijn, volgens geruchten ook in Europa, waar gevangenen rechteloos vastzitten.
EnglishRumour has it that there is every likelihood that the Statute for Members will be adopted by Parliament at the next part-session.
Men zegt dat wij tijdens de volgende vergaderperiode hier waarschijnlijk het nieuwe Statuut van de leden gaan aannemen.
EnglishHowever, if there is any truth in this rumour, can you discuss it in the Bureau and ensure that it is quashed.
Als er echter toch een zekere mate van waarheid in dit gerucht schuilt, wilt u dit dan met het Bureau bespreken en zorgen dat er een einde aan komt?
EnglishFirst of all, we must strongly condemn the age-old rumour of the purported superiority of Western civilisation and Christianity.
Ten eerste, door het oude fabeltje van de zogenaamde superioriteit van de westerse en christelijke beschaving scherp te veroordelen.
EnglishIn the event of a perceived risk, but which has no foundation, for instance a rumour, we should respond by informing the consumers.
Bij een risico dat wordt waargenomen maar nergens op gebaseerd is - bijvoorbeeld een gerucht - is het zaak zich via de media tot de consument te richten.

Synoniemen (Engels) voor "rumour":

rumour