"rum" in het Nederlands

EN

"rum" - vertaling Nederlands

NL
NL

"rum" - vertaling Engels

EN
EN

rum {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. gastronomie
The bottle of rum is essential, and so I voted for the motion.
Die rum moet er zijn, en dus heb ik voor gestemd.
Excise duty on rum, liqueurs and eaux-de-vie
Verlaagd accijnstarief op rum en likeur
You know that you can hold a 40-ounce bottle of rum and two bottles of coke in a wineskin?
Wist je dat je een literfles rum en twee flessen cola in een wijnzak kunt bewaren.
NL

rum {de}

volume_up
1. gastronomie
Die rum moet er zijn, en dus heb ik voor gestemd.
The bottle of rum is essential, and so I voted for the motion.
Excise duty on rum, liqueurs and eaux-de-vie
Wist je dat je een literfles rum en twee flessen cola in een wijnzak kunt bewaren.
You know that you can hold a 40-ounce bottle of rum and two bottles of coke in a wineskin?

Voorbeeldzinnen voor "rum" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou know that you can hold a 40-ounce bottle of rum and two bottles of coke in a wineskin?
Wist je dat je een literfles rum en twee flessen cola in een wijnzak kunt bewaren.
EnglishNot excrement merely, not merely surface and orifice going unwashed, rediffusion of rum,
Het ging om meer dan poep, meer dan ongewassen oppervlak en opening, dispersie van drank,
EnglishThe bottle of rum is essential, and so I voted for the motion.
Die rum moet er zijn, en dus heb ik voor gestemd.
EnglishI should also like to mention the French system of tax on rum in the French overseas departments.
Ook zou ik het belastingstelsel van Frankrijk voor de overzeese regio's, de overzeese departementen willen vermelden.
EnglishSparrow, I'm not entirely sure...... that I've had enough rum to allow that kind of talk.
Sparrow, ik ben er niet helemaal zeker van dat...... ik genoeg rum heb gehad dat me toelaat dat soort gesprek te voeren...
EnglishI can assure her in the case of rum that there is indeed traditional local production.
Ik kan haar verzekeren dat er wat rum betreft wel degelijk een traditionele, plaatselijke productie bestaat op de Canarische Eilanden.
EnglishYou spent three days lying on a beach, drinking rum!
EnglishExcise duty on rum, liqueurs and eaux-de-vie
EnglishHe should recognise that the EU is currently badly failing to fulfil its promise to the rum-producing countries.
Hij dient te erkennen dat de EU momenteel ernstig tekortschiet in de naleving van haar belofte aan de rumproducerende landen.
EnglishYou burned all the food, the shade, the rum!
EnglishThe production of rum has a major impact on the economy of the French overseas departments as 40 000 jobs are involved.
De rumsector is van kapitaal belang voor de economie van de Franse overzeese departementen, aangezien het hier gaat om 40.000 arbeidsplaatsen.
EnglishBut why is the rum gone?
EnglishWhy is the rum gone?
EnglishHere, costs arising from adapting rum production units to environmental standards, in order to comply with Community regulations, are increasing.
Daar komt bij dat de rumfabrieken aan allerlei milieunormen moeten voldoen, omdat voor deze fabrieken gewoon de communautaire regels gelden.
EnglishAs regards the Marques report on rum in the French overseas territories and the Azores, how could I vote against the motion?
Wat voorts het verslag-Marques aangaat, dat handelt over rum in de overzeese departementen van Frankrijk en de Azoren: tegenstemmen was voor mij niet aan de orde.
EnglishWe should bear in mind that Community rum producers pay between four and six times more for sugar cane and three times more for their work force.
Er zij erop gewezen dat de communautaire rumproducenten vier tot zes keer zoveel voor de rietsuiker betalen, en dat hun werknemers drie keer duurder zijn.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the cane-sugar rum sector provides almost 40 000 jobs in three of the four French overseas departments.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, beste collega's, de drie-eenheid riet-suiker-rum staat garant voor ongeveer 40 000 banen in drie van de vier de Franse overzeese departementen.

Synoniemen (Engels) voor "rum":

rum