EN

ruling {gerundium}

volume_up
ruling (ook: reigning)

Voorbeeldzinnen voor "ruling" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Geen enkel constitutioneel hof kan zich boven het Gemeenschapsrecht stellen.
EnglishThe ruling is that these kinds of displays should not take place inside the Chamber.
Volgens de regels mogen dergelijke uitingen niet plaatsvinden in het Parlement.
EnglishWith regard to the Balog ruling, we have to respect the judgment of the Court.
Wat het Balog-arrest betreft moet men zich neerleggen bij de uitspraak van het Hof.
EnglishI welcome the fact that you will be monitoring whether the ruling is properly applied.
- Het doet mij deugd dat u erop toe zult zien dat het arrest ook wordt nageleefd.
EnglishHer supporters know that by gathering together they are defying the ruling junta.
Haar aanhangers weten dat zij de militaire machthebbers uitdagen met deze samenkomsten.
EnglishThe ruling by the European Court of Justice has not got us much further.
Het arrest van het Europees Hof van Justitie heeft ons niet veel verder gebracht.
EnglishEspecially since like the United States we deplore the ruling dictatorship in Cuba.
Te meer omdat we met de Verenigde Staten het dictatoriale bestuur van Cuba veroordelen.
EnglishThat ruling is tantamount to creating two different forms of abstention.
Een dergelijke regeling leidt ontegenzeggelijk tot twee vormen van onthouding.
EnglishIt is the Conference of Presidents which has drawn the conclusions from this ruling.
De Conferentie van voorzitters heeft de noodzakelijke lering getrokken uit dit arrest.
EnglishWhat surprised me, first and foremost, is that he is questioning a court ruling.
Wat mij in de eerste plaats verbaast, is dat hij een gerechtelijk vonnis ter discussie stelt.
EnglishLegislative elections were therefore a major issue for the ruling party.
De parlementsverkiezingen waren voor de regering dus een belangrijk moment.
EnglishMy ruling, therefore, is to go with the rapporteur and rule against Amendment No 61.
Mijn besluit is derhalve met de rapporteur mee te gaan en tegen amendement 61 te stemmen.
EnglishThe criteria for the Altmark ruling need further work and clarification.
De criteria voor het Altmark-arrest dienen verder uitgewerkt en verhelderd te worden.
EnglishIn this respect, the Commission's action differs fundamentally from what the ruling says.
In de praktijk handelt de Commissie namelijk niet overeenkomstig het arrest.
EnglishI heard some Members refer to that ruling as if it were a victory.
Een paar sprekers hebben dat arrest aangehaald alsof het een overwinning betrof.
EnglishTo be quite frank, we cannot be grateful for a ruling that rejected the agreement.
Mijnheer Cappato: die richtlijn is niet toepasbaar, of wij daar nu vrede mee hebben of niet.
EnglishFirstly, I wonder whether it is correct that a form can amend a ruling.
In de allereerste plaats vraag ik mij af of een formulier een reglement mag wijzigen.
EnglishThe Union committed itself to do that immediately, once the ruling was published.
De Unie heeft zich ertoe verbonden dat onmiddellijk na de publicatie van het oordeel te doen.
EnglishThe Caribbean producers have been somewhat perplexed at the ruling of the WTO.
De producenten uit het Caraïbisch gebied waren sprakeloos over het besluit van het WHO-panel.
EnglishIt will enable our institution to conform to the ruling of the Court.
Het zal onze instelling in staat stellen het arrest van het Hof na te leven.