EN

ruler {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mahatma Gandhi...... was not the commander of armies...... nor a ruler of vast lands.
Mahatma Gandhi was geen legerleider of heerser over een groot rijk.
It will scarcely help us to prevent future crimes of rulers against their people.
Toekomstige misdaden van heersers tegen volkeren zullen we daarmee nauwelijks voorkomen.
The traditional power of sovereign rulers appears above all to be the right to make decisions about the life and property of their subjects.
De traditionele macht van een soeverein heerser komt vooral tot uiting in het recht over het leven en de bezittingen van zijn onderdanen te beslissen.
This thing would be flying over or past or be parked in front of, but it would be like having a ruler -- sort of travel through the pages without being a ruler.
Dit ding zou erover of ernaast vliegen of ervoor geparkeerd zijn, en zou een soort meetlat zijn -- die door de pagina's reist -- zonder een meetlat te gebruiken.
No ruler should be able to claim that persecution and murder are a matter of internal policy.
Geen enkele machthebber mag zich erop kunnen beroepen dat verdrijving en moord een binnenlandse aangelegenheid zijn.
I sincerely hope that the new ruler, General Abubakar, really adheres to the declarations that he has just made.
Ik hoop ten zeerste dat de nieuwe machthebber, generaal Abubakar, ook werkelijk doet wat hij heeft gezegd.
Despite all the conflicting reports, the new ruler, Abubakar, has become more willing to undertake democratization.
Ondanks alle tegenstrijdige berichten is de nieuwe machthebber Abubakar meer bereid tot democratisering.

Voorbeeldzinnen voor "ruler" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMahatma Gandhi...... was not the commander of armies...... nor a ruler of vast lands.
Mahatma Gandhi was geen legerleider of heerser over een groot rijk.
EnglishThe current ruler is concentrating all power in his own hands.
Alle macht werd door de huidige vorst in zijn eigen handen gecentraliseerd.
EnglishWell if you think about it, it's really hard to measure out round columns using a ruler.
Als je er goed over nadenkt, is het bijzonder moeilijk om ronde pilaren op te meten met een lineaal.
EnglishHe seemed to have become a moderate ruler, radical only in his aversion to homosexuality.
Hij leek een gematigd bestuurder te zijn geworden, alleen radicaal in zijn afkeer van homoseksualiteit.
EnglishNo ruler should be able to claim that persecution and murder are a matter of internal policy.
Geen enkele machthebber mag zich erop kunnen beroepen dat verdrijving en moord een binnenlandse aangelegenheid zijn.
EnglishThe Greek historian Xenophon wrote his book "Cyropaedia" promoting Cyrus as the great ruler.
De Griekse historicus Xenophon schreef zijn boek 'Cyropaedia' waarin hij Cyrus als de grote wetgever ten tonele voerde.
EnglishAnd there is almost nothing we can do about it, aside from taking a ruler and starting to measure it.
EnglishHe put a dodo leg bones on a scanner with a ruler.
Hij heeft een dodopoot gescanned -- met een lineaal.
EnglishI sincerely hope that the new ruler, General Abubakar, really adheres to the declarations that he has just made.
Ik hoop ten zeerste dat de nieuwe machthebber, generaal Abubakar, ook werkelijk doet wat hij heeft gezegd.
EnglishDespite all the conflicting reports, the new ruler, Abubakar, has become more willing to undertake democratization.
Ondanks alle tegenstrijdige berichten is de nieuwe machthebber Abubakar meer bereid tot democratisering.
EnglishNow, mathematicians thought this was very strange because as you shrink a ruler down, you measure a longer and longer length.
Wiskundigen vonden dit erg vreemd, want als je een lat verkleint, meet je een steeds langere lengte.
EnglishAid to an absolute ruler is money wasted.
Hulp aan een alleenheerser blijft weggegooid geld.
EnglishAnd I expected them to put a ruler next to the wall, size it up with a finger, and make an estimate of the height.
Ik had verwacht dat ze een lat naast de muur zouden leggen, die zouden meten met een vinger en de hoogte zouden schatten.
EnglishThe stability of the ruler of the Islamic Republic of Pakistan both at home and abroad is just for show.
De stabiliteit van het buiten- en binnenlands beleid van deze machthebbers van de Islamitische Republiek Pakistan is slechts schijn.
EnglishThey created a ruler that bends, what we would call these days a tape measure -- a flexible rule, a rule that bends.
Ze hebben een buigbare lineaal bedacht, wat we vandaag de dag een meetlint zouden noemen -- een flexibele regel, een buigbare regel.
EnglishAnd since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length goes to infinity.
En vermits ze de iteraties een oneindig aantal keren toepasten, ging de lengte naar oneindig naarmate de lat tot oneindig kromp.
EnglishAnd that is what this cylinder is, the declaration made by the ruler guided by God who had toppled the Iraqi despot and was going to bring freedom to the people.
Die staat op deze cilinder, de verklaring van de door God geleide heerser die de Iraakse despoot had afgezet om de mensen de vrijheid terug te geven.
EnglishNepal cannot be allowed to regress to a system whereby the King is undisputed ruler and the rights and lives of his subjects are in the hands of one man.
Nepal mag niet terugvallen in een systeem waarin de koning de onbetwiste heerser is en de rechten en levens van zijn onderdanen in de handen van één man zijn.
EnglishIt is to be hoped that we will not have too long to wait for the fallen absolute ruler of Mesopotamia and his two sons to be arrested, if they are still alive.
Arrestatie van de gevallen alleenheerser over het Tweestromenland en diens beide zonen, indien nog in leven, zal hopelijk niet lang op zich laten wachten.

Synoniemen (Engels) voor "ruler":

ruler
English