"ruled out" in het Nederlands

EN

"ruled out" - vertaling Nederlands

EN

ruled out {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
ruled out (ook: impossible)
A boomerang effect towards Kinshasa cannot be ruled out.
Een boemerang-effect naar Kinshasa toe is inderdaad niet uitgesloten.
Temporary compromises should therefore not be ruled out.
Tijdelijke compromissen moeten daarom niet worden uitgesloten.
However, in-court proceedings should not be ruled out altogether.
Een gerechtelijke procedure mag daardoor echter niet worden uitgesloten.

Voorbeeldzinnen voor "ruled out" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI ruled nothing in, and I ruled nothing out: the matter is still under examination.
Ik heb niets beslist en ik sluit ook niets uit: de zaak is nog in onderzoek.
EnglishConsequently, another 'No ' vote from the Irish people cannot be ruled out.
Men kan daarom niet uitsluiten dat het Ierse volk voor een tweede keer " nee " zal zeggen.
EnglishI can confirm that we have not ruled out this option for the future.
Ik kan bevestigen dat wij deze optie voor de toekomst niet van de hand hebben gewezen.
EnglishUnfortunately our minister has today ruled out any kind of independent inquiry into this.
Helaas heeft onze minister vandaag elk soort onafhankelijk onderzoek hiernaar uitgesloten.
EnglishThe President has very clearly ruled out the possibility of a debate this morning.
De Voorzitter heeft al duidelijk aangegeven dat hier vanochtend geen debat over kan worden gevoerd.
EnglishOr perhaps it has already tacitly ruled out the return of the refugees?
Of gaat u er inmiddels stilzwijgend van uit dat de vluchtelingen toch nooit zullen terugkeren?
EnglishHowever, in-court proceedings should not be ruled out altogether.
Een gerechtelijke procedure mag daardoor echter niet worden uitgesloten.
EnglishIn any case you have not expressly ruled it out and you pointed to national standards.
In elk geval hebt u dat niet uitdrukkelijk uitgesloten en hebt u naar de nationale normen verwezen.
EnglishOther, broader initiatives, should not, however, be ruled out.
Maar ook initiatieven op grotere schaal moeten niet worden uitgesloten.
EnglishNeedless to say, possible military action cannot be ruled out then.
Natuurlijk is een eventuele militaire actie dan niet uitgesloten.
EnglishMoreover, it cannot be ruled out that the WTO will one day tackle the system provided under article 227.
En zal de WHO op een dag niet ook de regeling van artikel 227 aantasten?
EnglishHaving read the text, that is a risk that cannot be ruled out.
Dat risico kan niet worden uitgesloten wanneer je de tekst leest.
EnglishAlthough I mention this only in passing, that too is not something that should be ruled out.
Dit slechts terzijde, maar ook dat mag men niet uitsluiten.
EnglishWithin this framework for European aviation, distortion of competition is virtually ruled out.
Concurrentieverstoring is binnen deze regeling voor de Europese luchtvaart zo goed als uitgesloten.
EnglishMore pressure is needed whereby, as far as we are concerned, military intervention should not be ruled out.
Meer druk is nodig waarbij militaire actie niet mag worden uitgesloten wat ons betreft.
EnglishA boomerang effect towards Kinshasa cannot be ruled out.
Een boemerang-effect naar Kinshasa toe is inderdaad niet uitgesloten.
EnglishIf an additive proves to constitute a risk, its use must continue to be ruled out.
Als blijkt dat een additief een risico met zich meebrengt moet het mogelijk blijven om het gebruik ervan te verbieden.
EnglishWe support this message because we feel that no policy should simply be ruled out.
We steunen deze boodschap, omdat we naar onze overtuiging geen enkel beleidsalternatief bij voorbaat moeten uitsluiten.
EnglishTemporary compromises should therefore not be ruled out.
Tijdelijke compromissen moeten daarom niet worden uitgesloten.
EnglishIf that is to be ruled out by European law, Europe will not grow in popularity among its citizens.
Als de Europese wetgeving dat onmogelijk maakt, zal Europa niet aan populariteit winnen onder de burgers.

Vergelijkbare vertalingen voor "ruled out" in Nederlands

ruled bijvoeglijk naamwoord
ruled werkwoord
out bijwoord
out bijvoeglijk naamwoord
Dutch
to point out werkwoord
to drive out werkwoord
to work out werkwoord