EN

ruled {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
ruled (ook: lined)

Voorbeeldzinnen voor "ruled" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI ruled nothing in, and I ruled nothing out: the matter is still under examination.
Ik heb niets beslist en ik sluit ook niets uit: de zaak is nog in onderzoek.
EnglishParties should be organisations ruled from the bottom up, not from the top down.
Partijen behoren organisaties van onderop te zijn, niet van bovenaf.
EnglishBurma is without a doubt ruled by one of the world's cruellest dictatorships.
Birma is zonder enige twijfel één van de ergste dictaturen ter wereld.
EnglishThe WTO panel ruled against us, and we were unsuccessful in our appeal.
Het WTO-panel heeft zich hiertegen uitgesproken en ons beroep heeft het niet gehaald.
EnglishBut, you will not live to see the day all Korea is ruled by the north.
Maar je zal niet meemaken, dat heel Korea door het Noorden geregeerd wordt.
EnglishFortunately the matter went to a public inquiry which ruled against the application.
Gelukkig werd er een openbare hoorzitting over gehouden, waarna de aanvraag werd afgewezen.
EnglishConsequently, another 'No ' vote from the Irish people cannot be ruled out.
Men kan daarom niet uitsluiten dat het Ierse volk voor een tweede keer " nee " zal zeggen.
EnglishI can confirm that we have not ruled out this option for the future.
Ik kan bevestigen dat wij deze optie voor de toekomst niet van de hand hebben gewezen.
EnglishUnfortunately our minister has today ruled out any kind of independent inquiry into this.
Helaas heeft onze minister vandaag elk soort onafhankelijk onderzoek hiernaar uitgesloten.
EnglishToday, Somalia is a fragmented country ruled by a fragmented Government.
Vandaag is Somalië een versplinterd land met een versplinterd gezag.
EnglishThe President has very clearly ruled out the possibility of a debate this morning.
De Voorzitter heeft al duidelijk aangegeven dat hier vanochtend geen debat over kan worden gevoerd.
EnglishPrior to 2004, Kenya was ruled by Daniel arap Moi for about 18 years.
Voor 2004 werd Kenia geregeerd door Daniel arap Moi zo'n 18 jaar lang.
EnglishOr perhaps it has already tacitly ruled out the return of the refugees?
Of gaat u er inmiddels stilzwijgend van uit dat de vluchtelingen toch nooit zullen terugkeren?
EnglishHowever, in-court proceedings should not be ruled out altogether.
Een gerechtelijke procedure mag daardoor echter niet worden uitgesloten.
EnglishIn any case you have not expressly ruled it out and you pointed to national standards.
In elk geval hebt u dat niet uitdrukkelijk uitgesloten en hebt u naar de nationale normen verwezen.
EnglishOther, broader initiatives, should not, however, be ruled out.
Maar ook initiatieven op grotere schaal moeten niet worden uitgesloten.
EnglishNormally, under similar circumstances, we give money to other countries that are not ruled democratically.
Normaal gesproken helpen wij in dergelijke gevallen ook niet-democratische landen.
EnglishNeedless to say, possible military action cannot be ruled out then.
Natuurlijk is een eventuele militaire actie dan niet uitgesloten.
EnglishIn the 15 years the regime has ruled Burma there has not been a single democratic reform.
In de vijftien jaar dat het regime Birma regeert is er geen enkele democratische hervorming geweest.
EnglishAny drifting beyond that limit will inevitably be ruled offside.
Elke poging om verder te gaan zal onvermijdelijk niet terzake doen.