"rule of law" in het Nederlands

EN

"rule of law" - vertaling Nederlands

EN

rule of law {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The rule of law and the rights of minorities are at the heart of European values.
De rechtsstaat en de rechten van minderheden behoren tot de Europese kernwaarden.
It threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.
Het bedreigt de rechtsstaat, de democratie, de burgerrechten, onze fundamenten.
Russia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Rusland moet zijn instellingen versterken en als een rechtsstaat functioneren.

Voorbeeldzinnen voor "rule of law" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.
Het bedreigt de rechtsstaat, de democratie, de burgerrechten, onze fundamenten.
EnglishThe rule of law and the rights of minorities are at the heart of European values.
De rechtsstaat en de rechten van minderheden behoren tot de Europese kernwaarden.
EnglishPeople's faith in the rule of law and political power has been dealt a sharp blow.
Het vertrouwen in de rechtsstaat en in de politiek heeft een ferme deuk gekregen.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Rusland moet zijn instellingen versterken en als een rechtsstaat functioneren.
EnglishThere have also been encouraging developments towards enshrinement of the rule of law.
Ook ten aanzien van de rechtsstaat vallen veranderingen ten goede waar te nemen.
EnglishIt is about the stabilisation in Europe of peace, democracy and the rule of law.
Het gaat om de stabilisatie van de democratie, om de rechtsstaat en de vrede in Europa.
EnglishOn a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
Een laatste punt: OLAF moet volgens de regels van de rechtsstaat worden gecontroleerd.
EnglishThe rule of law is the cornerstone of the " one country, two systems " policy.
De rechtsstaat is de hoeksteen van het beleid " een land, twee systemen ".
EnglishTheir pursuers are, for good reason, bound by the procedures of the rule of law.
De opsporingsinstanties zijn om goede redenen gebonden aan de regels van de rechtsstaat.
EnglishFirstly, it is based on equality and the rule of law, rather than on raw power.
Ten eerste is de WTO gebaseerd op gelijkheid en de rechtsstaat en niet op brute kracht.
EnglishIt's not the basis of the rule of law, it's not the basis of a free society.
Het is niet de basis van het rechtssysteem, niet de basis van een vrije samenleving.
EnglishSuch powers are an insult to the rule of law and not in the public interest.
Ze vormen een belediging van de rechtstraat en dienen geenszins het algemeen belang.
EnglishTerrorism is simply a threat to a system of values based on the rule of law.
Terrorisme is een gevaar voor een waardensysteem gebaseerd op het rechtstaatbeginsel.
EnglishPresident, terrorism cannot be tolerated in a society governed by the rule of law.
Mijnheer de Voorzitter, terrorisme kan in een rechtsstaat niet worden geduld.
EnglishIf the rule of law is sound, it protects the poor and it protects the vulnerable.
Als een rechtsstaat gezond is, beschermt hij de armen en de kwetsbaren.
EnglishIt has thus said " yes ' to the rule of law, democracy and human rights.
Het heeft aldus ja gezegd tegen de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten.
EnglishHelping democracy to take root and establishing the rule of law are vital.
De verankering van de democratie en het ontstaan van een rechtsstaat is noodzakelijk.
EnglishThis also undermines the foundations of the rule of law and credibility.
Ook dit ondermijnt de fundamenten van de rechtsstaat en de geloofwaardigheid.
EnglishI believe that this accession will strengthen the rule of law in China.
Ik ben van mening dat deze toetreding de rechtsstaat in China zal versterken.
EnglishAgain, it is a question of ensuring that the rule of law replaces the rule of power.
Ook hier moet gegarandeerd worden dat het recht heerst en niet de macht.

Vergelijkbare vertalingen voor "rule of law" in Nederlands

of voorzetsel
law zelfstandig naamwoord
rule zelfstandig naamwoord
field of law zelfstandig naamwoord
by operation of law bijwoord
rule of conduct zelfstandig naamwoord
area of law zelfstandig naamwoord
rule of thumb zelfstandig naamwoord
rule of the game zelfstandig naamwoord
rule of behaviour zelfstandig naamwoord