"rubble" in het Nederlands

EN

"rubble" - vertaling Nederlands

EN

rubble {zelfstandig naamwoord}

volume_up
rubble (ook: debris, rubbish)
Couldn't do a lot in the main rubble pile, things were just too -- there was nothing left to do.
Maar ze konden niet veel doen in die grote stapel puin - er was niets meer te doen.
Using rubble from destroyed homes to create new homes.
Met het puin van vernietigde huizen nieuwe huizen maken.
We played in the rubble of Hamburg, we made good German friends in our turn.
We speelden in het puin van Hamburg en we maakten op onze beurt goede vrienden onder de Duitsers.

Voorbeeldzinnen voor "rubble" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishExcept for the water tower, the Batmobile, the rubble known as Las Vegas.
Behalve op de watertoren en het batmobile na is deze rommel beter bekend als Las Vegas.
EnglishNow imagine archeologists digging through the rubble of one of our cities.
Dan zijn er archeologen die in de ruïnes van een van onze steden graven.
EnglishCouldn't do a lot in the main rubble pile, things were just too -- there was nothing left to do.
Maar ze konden niet veel doen in die grote stapel puin - er was niets meer te doen.
EnglishWe played in the rubble of Hamburg, we made good German friends in our turn.
We speelden in het puin van Hamburg en we maakten op onze beurt goede vrienden onder de Duitsers.
EnglishIf you look at this building in Chile, it's ripped in half, but it's not a pile of rubble.
Kijk naar dit gebouw in Chili, het is middendoor gescheurd, maar het is geen puinhoop geworden.
EnglishSpecial teams, including several from Europe, were on hand to pull survivors out of the rubble.
Speciale eenheden, ook uit Europa, waren ter plekke om overlevenden onder het puin vandaan te halen.
EnglishWe walked through ruins, past smashed up and burnt out cars, the rubble from collapsed houses and smashed pavements.
Het water uit het vernietigde leidingnet vormt een stroom van vuiligheid.
EnglishIt is difficult to know exactly how many bodies are buried in the rubble beneath your feet.
Er wordt hard gezocht naar mensen die zich onder het puin bevinden, maar men heeft geen idee hoeveel dit er nog zijn.
EnglishUsing rubble from destroyed homes to create new homes.
Met het puin van vernietigde huizen nieuwe huizen maken.
EnglishThey'll spend a month sifting through the rubble.
Ze zullen een maand bezig zijn met de rotzooi op te ruimen.
EnglishThe entire primary class of children born in 1996 was killed under the rubble of that disaster.
De gehele eerste klas, bestaande uit kinderen die in 1996 geboren waren, is in de puinhopen van deze ramp om het leven gekomen.
EnglishIn 2 minutes, primary charges will blow base charges and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble.
Over twee minuten wordt de basislading opgeblazen en blijft er van 'n stel gebouwen niets dan smeulend puin over.
EnglishIt has reduced much of Lebanon to rubble.
EnglishThe octopus left my hands and then did the damnedest thing: It landed on the bottom in the rubble and -- fwoosh!
De octopus verliet mijn handen en deed iets ongelofelijks. ~~~ Hij landde op de bodem op de stenen en -- "fwoesjh" -- verdween!
EnglishBarefoot children lack shoes to climb over the rubble of their former homes, and lives have been destroyed.
Kinderen hebben geen schoenen en moeten blootsvoets over het puin klimmen van wat eens hun huizen waren en hele levens zijn verwoest.
EnglishWe want to make the Danube navigable again by clearing the rubble from the damaged bridges, from the river and the riverbed.
We willen de Donau opnieuw bevaarbaar maken door het puin van de beschadigde bruggen te verwijderen uit de rivier en de rivierbedding.
EnglishWe therefore prefer to leave the idealistic task of building a social paradise on the rubble of economic theories to other political groups.
Daarom laten we het utopische idee om sociale paradijzen op economische woestenijen te bouwen graag aan andere fracties over.
EnglishOne woman searches rubble.
EnglishI got up the next morning and walked out of the city, and all the sanitation trucks were parked on Houston Street and ready to go down and start taking the rubble away.
Ik stond de volgende dag op en liep de stad uit, en al die vuilniswagens stonden geparkeerd op Houston Street, klaar om er naartoe te gaan en het puin op te ruimen.
EnglishThe generation in Europe whose towns were razed to rubble and ashes, who went hungry and experienced the misery of war, flight and persecution, is still alive.
De generatie wiens steden in as werden gelegd, die honger heeft geleden en de ellende van oorlog, vlucht en verdrijving aan eigen lijf hebben ondervonden, leeft nog in Europa.

Synoniemen (Engels) voor "rubble":

rubble