EN

rubbish {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Surely you are not calling it waste disposal when I put the rubbish bin in the hall.
U bedoelt toch niet dat het probleem opgelost is als wij het afval in een loods opslaan.
Gooi je afval in de emmer.
At the same time we know that ships make a hefty contribution to polluting the sea with rubbish, cargo residues and oily slime.
Aan de andere kant weten we ook dat een groot deel van de zeevervuiling door schepen wordt veroorzaakt, door het lozen van afval, ladingresiduen en olieslib.
Packaging still accounts for a mountain of rubbish in Europe and is a burden upon the environment.
Verpakkingen zijn nog steeds een enorme rommel in Europa en een belasting voor het milieu.
You can also rig your data by making the thing you compare your new drug against really rubbish.
Je kunt je data ook manipuleren door je nieuwe medicijn met echte rommel te vergelijken.
This rubbish drifts across the seas and ends up on beaches, severely damaging the environment and marine life.
Deze rommel die op zee ronddrijft en uiteindelijk terechtkomt op de stranden, brengt het milieu en de zeeflora en -fauna ernstige schade toe.
When, roughly, will the volume of rubbish start decreasing and a different sort of policy - a recycling and recovery policy - be introduced?
Wanneer zullen wij minder vuil en een ander beleid hebben, zoals recycling, hergebruik, enzovoort?
rubbish (ook: debris, rubble)
Noise, danger, filth, oil, plastic, rubbish and stench, because unfortunately many tourists leave their concern about the environment at home when they go on holiday.
Wij kampen met lawaai, gevaar, vuilnis, olie, plastiek, afval en stank omdat vele toeristen hun zorg voor het milieu helaas in eigen land achterlaten wanneer ze met vakantie zijn.
rubbish (ook: debris)
rubbish
Noise, danger, filth, oil, plastic, rubbish and stench, because unfortunately many tourists leave their concern about the environment at home when they go on holiday.
Wij kampen met lawaai, gevaar, vuilnis, olie, plastiek, afval en stank omdat vele toeristen hun zorg voor het milieu helaas in eigen land achterlaten wanneer ze met vakantie zijn.
2. Brits Engels
Secondly we could use legislation to ban that rubbish.
Ten tweede kan men d.m.v. wetgeving diezelfde rotzooi verbieden.
Members keep implying that the House said: we do n't want this rubbish.
Hier wordt de hele tijd beweerd dat de plenaire vergadering het verslag als rotzooi zou hebben afgewezen.
In summary it is necessary to use law to ban any rubbish of this type.
Kort gezegd, er zijn wetten nodig om deze rotzooi te verbieden.

Voorbeeldzinnen voor "rubbish" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe therefore need to stem the flood of rubbish and demand a longer life for products.
We moeten de afvalstroom dus indijken en producten met een lange levensduur eisen.
EnglishHe used the debate as a pretext for talking rubbish about my country, Poland.
Hij heeft het debat als voorwendsel gebruikt om onzin te verkopen over mijn land, Polen.
EnglishSurely you are not calling it waste disposal when I put the rubbish bin in the hall.
U bedoelt toch niet dat het probleem opgelost is als wij het afval in een loods opslaan.
EnglishWhat we produce here is basically rubbish so far as the interested public is concerned.
Wat wij hier produceren, is afvalinformatie voor wie daar belang in stelt.
EnglishSurely this shows that this is complete rubbish, a smokescreen.
Dit voorstel kan zo de prullenbak in, het is gebakken lucht, dat is duidelijk.
EnglishBut the trouble is so many people talk so much rubbish about work-life balance.
Het probleem is echter dat veel mensen veel onzin verkondigen over de balans tussen werk en privé.
EnglishMr Wynn says that the Council says there is no more money: absolute rubbish!
Volgens de heer Wynn heeft de Raad laten weten dat er geen geld meer is: dat is klinkklare onzin!
EnglishFor those of you who do not know that word it means complete and utter rubbish.
Voor diegenen die niet weten wat dat woord betekent; wel het betekent volslagen en klinkklare onzin.
EnglishMr Ferber, talking rubbish is a human right too, so we can forgive your heckling!
Domme dingen zeggen, mijnheer Ferber, is ook een mensenrecht, vandaar dat wij uw interrupties dulden!
EnglishYou can also rig your data by making the thing you compare your new drug against really rubbish.
Je kunt je data ook manipuleren door je nieuwe medicijn met echte rommel te vergelijken.
EnglishThe President-in-Office of the Ecofin Council cannot talk rubbish of that kind.
De fungerende voorzitter van de Raad Economische Zaken en Financiën mag niet dergelijke onzin uitkramen.
EnglishI know there is a lot of rubbish but there are some very good ideas.
Ik weet dat er een hoop nonsens bijzit, maar er zitten ook een paar zeer goede ideeën tussen.
EnglishIn summary it is necessary to use law to ban any rubbish of this type.
Kort gezegd, er zijn wetten nodig om deze rotzooi te verbieden.
EnglishPackaging still accounts for a mountain of rubbish in Europe and is a burden upon the environment.
Verpakkingen zijn nog steeds een enorme rommel in Europa en een belasting voor het milieu.
EnglishMembers keep implying that the House said: we do n't want this rubbish.
Hier wordt de hele tijd beweerd dat de plenaire vergadering het verslag als rotzooi zou hebben afgewezen.
EnglishThis is - excuse me for speaking plainly - absolute rubbish, which holds life in contempt!
Neemt u het mij niet kwalijk, maar dit is een onzinnige regeling die van minachting voor het leven getuigt!
EnglishA few weeks ago that field was dug up by bulldozers to create a municipal rubbish dump.
Enkele weken geleden is het veld omgespit door bulldozers, om er een gemeentelijke vuilstortplaats aan te leggen.
EnglishI believe we must realise that water is too precious a resource to be used as a rubbish dump.
Ik denk dat wij moeten inzien dat water een te kostbare grondstof is om als stortplaats gebruikt te worden.
EnglishSo the British Prime Minister considers the report we are discussing this afternoon to be a load of rubbish.
Dus de Britse premier beschouwt het verslag dat wij vanmiddag bespreken als grote kletskoek.
EnglishSecondly we could use legislation to ban that rubbish.
Ten tweede kan men d.m.v. wetgeving diezelfde rotzooi verbieden.