EN

rubber {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
These bubbles are made from natural cotton and rubber from the rubber tree.
Deze bellen zijn gemaakt van natuurlijk katoen en rubber van de rubberboom.
The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
De mooie canvas en rubber lichtkoepels werden door de zon opgegeten in zes maanden.
This is a large pulley made by sandwiching rubber between two old CDs.
Dit is een grote katrol, gemaakt door rubber te klemmen tussen twee oude CD's.
rubber (ook: condom)
Now, as I keep telling you, I always use a rubber with you cunts.
Zoals ik je al zei, ik gebruik altijd een condoom met jullie hoeren.
Ik heb al een condoom aan.
Dat is mijn eerste condoom.
Secondly, because this report – like others before it – are like rubber.
Ten tweede lijkt dit verslag - net als andere verslagen - op een elastiekje.
rubber
rubber (ook: eraser, gum)
rubber (ook: condom)
2. "substance"
rubber
volume_up
rubber {het} (materiaal)
These bubbles are made from natural cotton and rubber from the rubber tree.
Deze bellen zijn gemaakt van natuurlijk katoen en rubber van de rubberboom.
The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
De mooie canvas en rubber lichtkoepels werden door de zon opgegeten in zes maanden.
This is a large pulley made by sandwiching rubber between two old CDs.
Dit is een grote katrol, gemaakt door rubber te klemmen tussen twee oude CD's.
NL

rubber {de}

volume_up
Deze bellen zijn gemaakt van natuurlijk katoen en rubber van de rubberboom.
These bubbles are made from natural cotton and rubber from the rubber tree.
De mooie canvas en rubber lichtkoepels werden door de zon opgegeten in zes maanden.
The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
Dit is een grote katrol, gemaakt door rubber te klemmen tussen twee oude CD's.
This is a large pulley made by sandwiching rubber between two old CDs.

Voorbeeldzinnen voor "rubber" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishKew Gardens were insistent that I couldn't come and hack into their rubber tree.
Kew Gardens heb ik niet kunnen overtuigen om me in hun rubberboom te laten hakken.
EnglishThe beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
De mooie canvas en rubber lichtkoepels werden door de zon opgegeten in zes maanden.
EnglishThese bubbles are made from natural cotton and rubber from the rubber tree.
Deze bellen zijn gemaakt van natuurlijk katoen en rubber van de rubberboom.
EnglishIn my home town there was once a rubber factory, but it is no longer there.
In de stad waar ik vandaan kom was er ooit een rubberfabriek die nu niet meer bestaat.
EnglishSecondly, because this report – like others before it – are like rubber.
Ten tweede lijkt dit verslag - net als andere verslagen - op een elastiekje.
EnglishAnd I built rubber around the end of the tweezer so it wouldn't crush the glass.
Ik verzamelde rubber om de uiteinden zodat het glas niet zou breken.
EnglishThis is a large pulley made by sandwiching rubber between two old CDs.
Dit is een grote katrol, gemaakt door rubber te klemmen tussen twee oude CD's.
EnglishHe goes to his box and he pulls out a bag of these little rubber bands.
Hij gaat naar zijn kist en haalt er een zak met kleine rubberen bandjes uit.
EnglishThis is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
Dit is een oude fietsband, waarmee je een brede rubberen band hebt, en twee veiligheidsspelden.
EnglishThere's Randy, these guys are passing a rubber little puck between them.
Hier zie je Randy die een rubber balletje uitwisselt iemand anders.
EnglishThe Commission is being called upon to rubber stamp the 18 projects submitted by the governments.
Dan zal zij een stempel zetten op de achttien door de regeringen ingediende projecten.
EnglishI looked into their strangely angry faces, and I remember wondering, are they wearing rubber masks?
Ik keek in hun boze gezichten en vroeg me af: ...dragen ze rubberen maskers?
EnglishTS: Yes, they're servos with cams that pinch these rubber tubes.
TS: Ja, het zijn servo's met nokken die de rubberen tubes dichtknijpen.
EnglishThis positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
Ons standpunt is echter, als ik het zo mag zeggen, noch een prul van een cheque, noch een blanco cheque.
EnglishParliament is not a rubber stamp, it has the power of codecision.
Het Parlement is geen marionet, het heeft medebeslissingsbevoegdheid.
EnglishNow, as I keep telling you, I always use a rubber with you cunts.
Zoals ik je al zei, ik gebruik altijd een condoom met jullie hoeren.
EnglishThere must now be an end to the politics of the 15 rubber stamps.
Nu moet het afgelopen zijn met de onnadenkende instemmingspolitiek van de vijftien lidstaten.
EnglishOtherwise, Parliament will remain a rubber stamp, in budgetary terms, for the next seven years.
Anders zal het Parlement de komende zeven jaar op budgettair gebied wederom weinig kunnen uitrichten.
EnglishThe fact that you cover the traps with a bit of rubber makes no difference at all to an animal's legs.
Dat men de klemmen gewoon met rubber bekleedt, maakt voor de poten van het dier geen verschil.
English(Laughter) And then finally, in Thailand we're Buddhist, we don't have a God, so instead, we say, "In rubber we trust."
(Gelach) En dan tot slot: in Thailand zijn we boeddhisten, we hebben geen God.