"royal family" in het Nederlands

EN

"royal family" - vertaling Nederlands

EN

royal family {zelfstandig naamwoord}

volume_up
royal family
Of course, you must not think that you beat us Greeks; we let you win the match because we have connections with your royal family.
Maar u mag niet denken dat u ons Grieken heeft overwonnen: wij hebben u laten winnen omdat wij banden hebben met uw koningshuis!
EU employees working in Sweden are also protected by the Swedish military and can enjoy the Swedish royal family and much more.
Het EU-personeel in Zweden moet bovendien door de Zweedse defensie worden verdedigd en door het Zweedse koningshuis worden opgevrolijkt en nog veel meer.

Voorbeeldzinnen voor "royal family" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is controlling Saudi Arabia's oil by controlling the royal family.
Amerika controleert via de koninklijke familie ook de olie uit Saoudi-Arabië.
EnglishI am glad that the Laotian royal family are present with us today.
Het verheugt mij dat de koninklijke familie van Laos hier aanwezig is.
EnglishMr President, the death of the Nepalese royal family rocked the world.
Mijnheer de Voorzitter, de dood van de Nepalese koninklijke familie heeft ons allemaal geschokt.
EnglishIn June 2001 the King of Nepal was murdered, along with other members of the royal family.
In juni 2001 werd de koning van Nepal vermoord, samen met andere leden van de koninklijke familie.
EnglishThe man's related to the royal family, for goodness' sake.
De man heeft betrekkingen met de koninklijke familie.
EnglishThe Council as such has taken no note of the visit of a member of the British royal family to Angola.
De Raad heeft als zodanig geen kennis genomen van het bezoek van een lid van de Britse koninklijke familie aan Angola.
EnglishTens of thousands of Laotians, starting with the royal family of Laos, have quite simply been murdered in dribs and drabs.
Tienduizenden, te beginnen met de koninklijke familie van Laos, zijn letterlijk langzaam doodgemarteld.
EnglishI welcome the presence of the Royal Family of Laos, who are here in the distinguished visitors’ gallery today.
Ik heet overigens de koninklijke familie van Laos, die vandaag op de officiële tribune heeft plaatsgenomen, van harte welkom.
EnglishB5-0428/ 2001 by Gerard Collins, on behalf of the UEN Group, on the aftermath of the massacre of the royal family in Nepal;
B5-0428/2001 van de heer Collins, namens de UEN-Fractie, over de nasleep van de moord op leden van de koninklijke familie in Nepal;
EnglishOf course, you must not think that you beat us Greeks; we let you win the match because we have connections with your royal family.
Maar u mag niet denken dat u ons Grieken heeft overwonnen: wij hebben u laten winnen omdat wij banden hebben met uw koningshuis!
EnglishEU employees working in Sweden are also protected by the Swedish military and can enjoy the Swedish royal family and much more.
Het EU-personeel in Zweden moet bovendien door de Zweedse defensie worden verdedigd en door het Zweedse koningshuis worden opgevrolijkt en nog veel meer.
EnglishBesides, as regards the basic matter of the status of the ex-Royal Family, the Greek people expressed their opinion quite clearly in the 1974 referendum.
Bovendien heeft het soevereine Griekse volk zich in 1974 in een referendum over de status van de voormalige koninklijke familie uitgesproken.
EnglishHe tried the marketing solution, which is he declared the potato as a royal vegetable, and none but the royal family could consume it.
Dus probeerde hij plan B. ~~~ Hij probeerde een marketingtechnische oplossing, door te verklaren dat de aardappel een koninklijke groente was.
EnglishIn the instance of my motion on the royal family this was even described by the Liberal rapporteur in this House on human rights as an exotic motion of no interest.
Mijn motie over de koninklijke familie is door de liberale rapporteur over mensenrechten van dit Parlement zelfs afgeschilderd als vreemd en onbeduidend.
EnglishMr President, following the tragedy in Nepal, which wiped out almost the entire royal family, this tiny kingdom in the Himalayas is now threatened with civil war.
Mijnheer de Voorzitter, na de tragedie in Nepal, waarbij bijna de gehele koninklijke familie werd uitgeroeid, dreigt in het kleine koninkrijk in de Himalaya burgeroorlog.
EnglishSome of you will be aware of my support for the right of the male descendants of the exiled Italian royal family to return to their homeland.
Enkelen van u zullen op de hoogte zijn van mijn steun voor het recht van mannelijke afstammelingen van de in ballingschap levende Italiaanse koninklijke familie om terug te keren naar hun vaderland.
EnglishThis lack of confidence is partly due to the fact that senior members of the royal family are suspected of also having been guilty of murders other than those which occurred last summer.
Dit gebrek aan vertrouwen berust voor een deel op het vermoeden dat er ook andere moorden zijn gepleegd door vooraanstaande leden van het koninklijk huis.
EnglishWe have witnessed the hypocrisy in this House when the left-wing were not prepared to support my motion on the Italian royal family's rights being restored.
We zijn getuige geweest van de hypocrisie in het Parlement toen de linkervleugel niet bereid was steun te geven aan mijn motie betreffende rechtsherstel voor de Italiaanse koninklijke familie.

Synoniemen (Engels) voor "royal family":

royal family

Vergelijkbare vertalingen voor "royal family" in Nederlands

royal bijvoeglijk naamwoord
royal zelfstandig naamwoord
family zelfstandig naamwoord
royal purple zelfstandig naamwoord
Dutch
elementary family zelfstandig naamwoord
immediate family zelfstandig naamwoord
nuclear family zelfstandig naamwoord
royal blue zelfstandig naamwoord
royal jelly zelfstandig naamwoord
privileged family
royal warrent zelfstandig naamwoord