EN

rowing {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. "sport", sport en spel
rowing
volume_up
roeien {het} (sport)
So I cleverly chose rowing, which I got very good at.
Heel slim koos ik dus roeien, waar ik erg goed in werd.
roeien met de riemen die je hebt

Voorbeeldzinnen voor "rowing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThen, when that gave out, I sawed the wheel axles off my spare rowing seat and used those.
Toen dat het begaf, zaagde ik de wielassen van mijn reserve roeistoel en gebruikte die.
EnglishIf you include sailing boats and rowing boats, there is one boat for every 70 citizens.
Als daar ook nog eens de zeil- en roeiboten bij opgeteld worden, resulteert dat in één boot per zeventig burgers.
EnglishSo I cleverly chose rowing, which I got very good at.
Heel slim koos ik dus roeien, waar ik erg goed in werd.
EnglishAnd so we were rowing, and one of these Western Grebes came along.
EnglishAnd one of these Grebes came along while we were rowing.
EnglishSo, how do you top rowing across the Atlantic?
EnglishThe Atlantic Rowing Race runs from the Canaries to Antigua, it's about 3,000 miles, and it turned out to be the hardest thing I had ever done.
Het is ongeveer 4800 kilometer. ~~~ Het bleek het moeilijkste te zijn dat ik ooit gedaan heb.
EnglishAnd I was actually rowing for my school here until this fateful day, and I flipped over right in front of the entire school.
Hier roei ik daadwerkelijk voor mijn school, tot ik op een kwade dag met de boot om ging, vlak voor de hele school.
Englishrowing with the oars you have got
EnglishIs the intention, in the long term, to ban surfing, windsurfing, kayaking and rowing because the water is deemed to be unsuitable for bathing?
Worden op den duur surfen, windsurfen, kajakken of roeien verboden, omdat het water ongeschikt is om in te zwemmen?
EnglishMostly, a baseball cap, rowing gloves and a smile -- or a frown, depending on whether I went backwards overnight -- and lots of sun lotion.
Meestal een baseball-petje, roeihandschoenen en een glimlach, of een frons, afhankelijk van of ik die nacht terugdreef.
EnglishSo this might be a good moment to take a quick time-out to answer a few FAQs about ocean rowing that might be going through your mind.
Misschien is dit een goed moment voor een korte pauze om een paar vragen over oceaanroeien te beantwoorden die u misschien door het hoofd gaan.
EnglishI was on Bowman Lake in Glacier National Park, which is a long, skinny lake with sort of mountains upside down in it, and my partner and I have a rowing shell.
Laatst was ik op Lake Bowman in het Glacier National Park, een langgerekt meer met een soort van omgekeerde bergen erin.
EnglishThey want to emulate the man making his way through the jungle in a rowing boat, for example, or that other man on horseback somewhere in the wild west with pleasant music playing in the background.
Je wilt bijvoorbeeld lijken op de man die door de jungle gaat in zijn roeiboot of die andere man die op een paard zit met mooie muziek op de achtergrond ergens in het wilde westen.
EnglishMrs Scallon closed by remarking that it was sad that even in the fishing villages of her own country, seafaring, rowing and sailing were not subjects which played a great part in the curriculum.
Mevrouw Scallon merkte tot besluit op dat het triest was dat zeevaart, roeien en zeilen zelfs in de vissersdorpen in haar eigen land geen belangrijke vakken waren in het onderwijsprogramma.

Synoniemen (Engels) voor "rowing":

rowing
English
row