EN

row {zelfstandig naamwoord}

volume_up
(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
. ~~~ Daar was een man op de eerste rij die zo deed, "Mmm."
Trevor Neilson: And also, Tan's mother is here today in the fourth or fifth row.
Trevor Neilson: Tans moeder is hier vandaag in de vierde of vijfde rij.
Er komen nieuwe bewijzen uit -- ik verander gewoon een rij in een spreadsheet.
This is a serious row, and it has just got a lot bigger today.
Dit is een ernstige ruzie, en vandaag is ze nog een stuk ernstiger geworden.
Laten we dan nu geen ruzie maken.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Voor wat de ski-instructeurs betreft is hun ruzie met de Fransen alleen maar een deel van het geschil.
The worldwide economic crisis is like the falling of a row of dominoes.
De economische crisis in de wereld lijkt wel op een reeks dominostenen die een voor een omvallen.
row (ook: list, queue)
volume_up
rijtje {het} [verkl.]

Voorbeeldzinnen voor "row" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Laten we de rij voor u doen, te beginnen met u meneer: een, twee, drie, vier, vijf.
English(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
En dan uiteindelijk .... ~~~ Daar was een man op de eerste rij die zo deed, "Mmm."
EnglishYou order your men to row out to the Dauntless, they do what they do best.
Jij beveelt je mannen naar buiten te roeien om te doen wat ze het beste kunnen...
EnglishIn the morning, before I arrived at the prison and death row, I gave a press conference.
De ochtend voordat ik naar de dodencel ging, heb ik een persconferentie gegeven.
EnglishTrevor Neilson: And also, Tan's mother is here today in the fourth or fifth row.
Trevor Neilson: Tans moeder is hier vandaag in de vierde of vijfde rij.
EnglishI'll get five digits: one, two, three, four -- oh, I did this row already.
Ik krijg vijf cijfers: een, twee, drie, vier -- oh ik heb deze rij al gehad.
EnglishCannery Row, at the time, had the biggest industrial canning operation on the west coast.
Cannery Row had toen de grootste industriële conservenindustrie op de westkust.
EnglishBut the paradigm here, it seems like a very simple thing: 10 in a row, you move on.
Het paradigma is erg eenvoudig: 10 na elkaar goed, op naar de volgende.
EnglishWe are calling again on the Philippine President to reprieve death-row convicts.
Wij roepen de Filippijnse president opnieuw op om ter dood veroordeelden gratie te verlenen.
EnglishIn Poland, our pages were named "Covers of the Year" three times in a row.
In Polen werden onze pagina's drie keer op een rij "Covers van het jaar".
EnglishSo, let's see, let's take a -- let's take a different row of people, starting with you.
Dus, eens zien, laten we een -- laten we een andere rij mensen nemen, te beginnen bij u.
EnglishAnd he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"
Hij zegt: 'Heb je de binnenweg langs Inverleith Row genomen om naar hier te komen?'
EnglishWe know that there are currently more than 1 000 inmates on death row in the Philippines.
Wij weten dat er momenteel meer dan 1 000 gevangenen in een Filippijnse dodencel zitten.
EnglishAnd therefore, she took a short cut down Inverleith Row to arrive here.
Daarom nam ze een binnenweg langs Inverleith Row om naar hier te komen.
EnglishI was adopted by the Bishop of the Episcopal Diocese during the riots, and he donated a row house.
Ik werd geadopteerd door de Bisschop van het Episcopale Bisdom tijdens de rellen.
EnglishWe are all in the same boat, and we have to row in the same direction.
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en we moeten allemaal roeien.
EnglishI just change a row on a spreadsheet.
Er komen nieuwe bewijzen uit -- ik verander gewoon een rij in een spreadsheet.
EnglishThis is a serious row, and it has just got a lot bigger today.
Dit is een ernstige ruzie, en vandaag is ze nog een stuk ernstiger geworden.
EnglishThere's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
In de voorste rij zit een meneer die een perfecte imitatie geeft van haar verbijsterde blik.
EnglishI had the privilege of working on death row in a maximum security [prison] for six years.
Ik had het voorrecht in de dodengang te werken, in een zwaarbewaakte gevangenis, zes jaar lang.

Synoniemen (Engels) voor "row":

row
rowing
English