"routine" in het Nederlands

EN

"routine" - vertaling Nederlands

NL

"routine" - vertaling Engels

EN
EN

routine {zelfstandig naamwoord}

volume_up
He returned again to his daily routine on the farm.
Hij kon de dagelijkse routine op de boerderij weer aan.
I see not catching Aidid is becoming a routine.
I zie dat het niet kunnen vangen van Aidid routine begint te worden.
You just need to break out of that boring routine.
Je moet gewoon die saaie routine doorbreken
routine (ook: drudgery, groove)
Since then, things have largely returned to the normal routine.
Inmiddels zijn wij echter weer vervallen in de dagelijkse sleur.
NL

routine {de}

volume_up
routine (ook: sleur)
Hij kon de dagelijkse routine op de boerderij weer aan.
He returned again to his daily routine on the farm.
I zie dat het niet kunnen vangen van Aidid routine begint te worden.
I see not catching Aidid is becoming a routine.
Je moet gewoon die saaie routine doorbreken
You just need to break out of that boring routine.

Voorbeeldzinnen voor "routine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe might say that the enlarged EU is starting to work to an established routine.
In feite kan de uitgebreide Europese Unie met haar beleid vaste paden betreden.
EnglishChanging operators does not present any problems, and is part of the everyday routine.
Het veranderen van operator is een probleemloze en dagelijkse aangelegenheid.
EnglishMedical assistance is forbidden, rape and terror of unbearable kinds are daily routine.
Zij krijgen geen medische verzorging en geweld en terreur zijn schering en inslag.
EnglishA number of Algerian publications are the target of frequent and routine persecution.
Een aantal Algerijnse publicaties is voortdurend het doelwit van repressie.
EnglishThe principle of compensation should be a routine part of the planning procedure.
Het compensatiebeginsel behoort een normaal onderdeel van de planningsprocedure te worden.
EnglishThe priorities of the new presidency are for some a routine question.
De prioriteiten van een nieuw voorzitterschap zijn voor sommigen een routinekwestie.
EnglishWe take exception to the routine taking of fingerprints of refugees.
Het routinematig nemen van vingerafdrukken bij vluchtelingen keuren wij af.
EnglishOnly in this way can routine long-term measures also be maintained.
Alleen op die manier kunnen reguliere langetermijnmaatregelen ook worden volgehouden.
EnglishFor public opinion and the media, Stockholm had all the hallmarks of a routine summit.
De Top van Stockholm was in de ogen van de publieke opinie en de media een echte routinematige Top.
EnglishIt is a tragedy in which we may well be able to offer nothing more than routine and resignation.
Het is een tragedie, maar wij lopen het risico eraan gewend te raken en erin te berusten.
EnglishNow, that's a fairly straightforward image processing routine, and let me show you how it works.
Dat is een nogal simpele beeldverwerkingsroutine. ~~~ Laat me jullie tonen hoe het werkt.
EnglishAs far as is humanly possible, an MCA ought to be excluded during routine operation.
Normaal gesproken is in deze landen een zwaarst voorstelbare storing in een kerncentrale uitgesloten.
EnglishOnly anonymous case histories taken from routine experience should be used in training exercises.
Bij de opleidingen moet gebruik gemaakt worden van anonieme casestudy's.
EnglishThis might appear to be a minor issue, almost a routine matter.
In principe is het een onbelangrijke zaak, die niet meer dan een formaliteit lijkt te zijn.
EnglishIt could be salsa music or a comedy routine -- it doesn't matter.
Het kan salsamuziek zijn of een cabaretshow -- het maakt niet uit.
EnglishYeah, we'll try not to keep you away from your busy routine.
Ja, we zullen proberen je niet op te houden van je drukke bezigheden.
EnglishThe tests offer new opportunities to test a large number of animals on a routine basis.
Deze tests bieden nieuwe mogelijkheden om een groot aantal dieren aan een routinecontrole te onderwerpen.
EnglishSince then, things have largely returned to the normal routine.
Inmiddels zijn wij echter weer vervallen in de dagelijkse sleur.
EnglishI do not do that as a matter of routine but only when it is justified, which is the case here.
Ik doe dit gewoonlijk niet, alleen wanneer het gerechtvaardigd is, wat met dit verslag het geval is.
EnglishI should just like to assure you that we will certainly not let this become a matter of routine.
Ik wil u slechts verzekeren dat wij absoluut niet zullen toelaten dat dit een routinekwestie wordt.