EN

to rouse [roused|roused] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
1. "a sleeper, household"
to rouse (ook: to arouse)
Wek onmiddellijk de kapitein.
But it took the terrible events in Belgium to rouse the public and focus the necessary attention on this subject.
Pas de afschuwelijke gebeurtenissen in België hebben de publieke opinie echter wakker kunnen schudden en voor het probleem de aandacht gewekt die het verdient.

Voorbeeldzinnen voor "to rouse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSpeaking in the House on behalf of the PPE Group in September I called for the IGC to finally rouse itself.
In september heb ik hier namens de EVP-fractie erop aangedrongen dat de IGC eindelijk zou wakker schieten.
EnglishWe look to the Commission to rouse itself, to shed its reticence and give a resolute lead with a bio-Europe action plan.
We hopen dat de Commissie in actie komt, haar terughoudendheid opgeeft en resoluut de leiding neemt met een actieplan bio-Europe.
EnglishRouse the Captain immediately!
EnglishBut it took the terrible events in Belgium to rouse the public and focus the necessary attention on this subject.
Pas de afschuwelijke gebeurtenissen in België hebben de publieke opinie echter wakker kunnen schudden en voor het probleem de aandacht gewekt die het verdient.
EnglishIt would make sense for there to be a European publicity campaign to put this problem centre stage and rouse the public in the EU.
Het zou zinvol zijn om op Europees niveau een voorlichtingscampagne op te zetten die de burgers in de Unie wakker schudt en het probleem concreet onder de aandacht brengt.