"roundtable" in het Nederlands

EN

"roundtable" - vertaling Nederlands

EN

roundtable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
roundtable
volume_up
rondetafel {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "roundtable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn salmon aquaculture, we kicked off a roundtable almost six years ago.
In zalm-aquacultuur, begonnen we een ronde tafel ongeveer zes jaar geleden.
EnglishThis Stability Pact intends to organise round-table conferences and is in fact already doing so.
Dit Stabiliteitspact is van plan ronde-tafels op te zetten en is daar al mee bezig.
EnglishI understand that several round-table discussions will be organised during COP 10.
Ik heb begrepen dat er tijdens COP 10 verschillende rondetafelgesprekken georganiseerd zullen worden.
EnglishIt has been the subject of round-table discussions but still has not produced anything in practice.
Dit verslag is het onderwerp geweest van rondetafelgesprekken en heeft nog altijd niets concreets opgeleverd.
EnglishThere were two sessions of round-table talks organised by the Commission, and we have not heard another word since.
Na twee door de Commissie georganiseerde rondetafelgesprekken hebben wij over dat onderwerp niets meer gehoord.
EnglishDo you know what round-table conferences are?
EnglishIn this connection, I would also say how genuinely sorry I am that the Council is unwilling to be represented at this round-table conference.
In dit verband betreur ik het dat de Raad niet bereid is een afvaardiging naar het rondetafelgesprek te sturen.
EnglishHowever, this will not be achieved merely by allowing cameras into the room for a ritual round-table debate and for the votes.
Die wordt echter niet bereikt door alleen maar camera's in de zaal toe te laten voor een ritueel rondetafeldebat en voor de stemmingen.
EnglishIt is important that the entire business community should be involved, as at the round-table conference on 29 July last year in Brussels.
Daarbij is participatie van het bedrijfsleven zoals tijdens de Rondetafelconferentie op 29 juli jongstleden te Brussel van belang.
EnglishAs Mrs Avilés Perea said, gender should be central to the round-table discussion on social exclusion and poverty.
Zoals mevrouw Avilés Perea heeft gezegd, moet het gendervraagstuk bij de rondetafelgesprekken over sociale uitsluiting en armoede een centrale plaats innemen.
EnglishWe will be exchanging ideas on this topic during the large round-table conference to be held on 9 November next in Brussels.
Wij zullen over dat onderwerp van gedachten wisselen tijdens een grote rondetafelconferentie die op 9 november aanstaande in Brussel zal plaatshebben.
EnglishExamples of the activities of such bodies are studies and analyses of EU policy, together with seminars, round-table discussions and publications.
Voorbeelden van de werkzaamheden van dergelijke organen zijn studies en analyses van het EU-beleid, seminars, rondetafelgesprekken en publicaties.
EnglishFreedom of expression will form the main subject for discussion at the next round-table under the human rights dialogue on 15 and 16 September 2003.
De vrijheid van meningsuiting vormt het hoofdthema tijdens de volgende rondetafelconferentie in het kader van de mensenrechtendialoog op 15 en 16 september 2003.
EnglishThe Commissioner mentioned the communication, which clearly is not now going to be on the table in time for the ICO and world high-level round-table meeting in London.
De commissaris verwees naar de mededeling, die nu zeker niet meer op tijd klaar zal zijn voor de internationale rondetafelconferentie op hoog niveau van de ICO in Londen.

Synoniemen (Engels) voor "roundtable":

roundtable