EN

rounding {zelfstandig naamwoord}

volume_up
rounding
These rules aim at ensuring that the conversion rates will not be rounded or truncated and so guard against the possibility that rounding inaccuracies might be exploited as a profit.
Die voorschriften moeten ervoor zorgen dat de omrekeningskoersen niet worden afgerond of misbruikt en aldus beletten dat in eigen voordeel onzorgvuldige afronding wordt toegepast.

Voorbeeldzinnen voor "rounding" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo far so good, with little inflationary rounding-up.
Tot nu toe verloopt alles naar wens, afgezien van wat afrondingsperikelen.
EnglishThere must be a rounding down in favour of the consumer.
Er moet naar beneden worden afgerond ten gunste van de consument.
EnglishBut first of all we should concentrate on rounding off the bilateral agreements with our partners.
Maar laten we ons nu eerst concentreren op het afronden van de bilaterale akkoorden met onze partners.
EnglishThat would be a fine way of rounding off the last five years.
Dat zou een prachtige afsluiting zijn van deze vijf jaar.
EnglishWhat is the Council's position on price rounding?
Wat is het standpunt van de Raad t.a.v. de prijsafrondingen?
EnglishThese include rounding rules, continuity of contracts and one-to-one substitution of the Ecu by the Euro.
Het gaat om de afrondingsregels, de continuïteit van de contracten en de substitutie van de ecu door de euro tegen dezelfde waarde.
EnglishFor instance, some economic operators will be tempted to raise prices by unfairly rounding them off upwards.
Sommige economische actoren zullen bijvoorbeeld geneigd zijn de prijzen te verhogen door ze zonder reden naar boven af te ronden.
EnglishIt is designed to facilitate, as much as is humanly possible, rounding up and accounting operations throughout the euro zone.
Men wil daarmee het afronden en de boekhoudkundige verrichtingen in de gehele eurozone zoveel mogelijk vergemakkelijken.
EnglishRounding up and deportation without prosecution does nothing to help the intelligence network on hooliganism.
Oppakken en het land uitzetten zonder de betrokkenen te vervolgen, draagt in geen enkel opzicht bij aan het informatienetwerk inzake voetbalvandalisme.
EnglishAlso, the Commission should round up those entrepreneurs tempted to cheat tourists and consumers by unfairly rounding up the euro exchange rate.
Ook zou de Commissie die ondernemers moeten oppakken die in de verleiding zouden kunnen komen de toerist en de consument af te zetten door de wisselkoers van de euro in hun voordeel af te ronden.
EnglishSuch a vacuum in authority is not acceptable and cannot be solved by combining the arrest of Islamists with the random rounding up of a number of indigenous Christians.
Zo'n gezagsvacuüm is ontoelaatbaar en kan niet worden opgelost door de arrestatie van islamisten te combineren met het willekeurig oppakken van ook een aantal inheemse christenen.
EnglishA day after American forces entered Baghdad, a company of Marines began rounding up bank robbers and were cheered on by the crowds -- a hopeful moment that was short lived.
Een dag nadat Amerikaanse troepen Bagdad binnentrokken, pakte een compagnie Mariniers bankrovers op aangemoedigd door het publiek -- een hoopvol moment dat van korte duur was.
EnglishThese rules aim at ensuring that the conversion rates will not be rounded or truncated and so guard against the possibility that rounding inaccuracies might be exploited as a profit.
Die voorschriften moeten ervoor zorgen dat de omrekeningskoersen niet worden afgerond of misbruikt en aldus beletten dat in eigen voordeel onzorgvuldige afronding wordt toegepast.