"roundabout" in het Nederlands

EN

"roundabout" - vertaling Nederlands

NL
EN

roundabout {zelfstandig naamwoord}

volume_up
roundabout
In this case, of course, the roundabout with that micro-decisions being made in situ by people not being told what to do.
De rotonde is een geval, waar ter plekke micro-beslissingen worden gemaakt door mensen zelf en niet op bevel.
A study of 24 intersections has found crashes drop 40 percent from when you convert a traffic light into a roundabout.
Een studie van 24 kruispunten stelde vast dat er 40 procent minder ongevallen zijn als je een verkeerslicht omvormt tot een rotonde.
You made it to the Berlaymont building, Mr President, but I have the impression that, whenever you arrive at the Schuman roundabout, you are no longer sure which exit to take.
U bent weliswaar in het Berlaymont-gebouw gearriveerd, mijnheer de voorzitter, maar ik heb de indruk dat u op de Schuman-rotonde niet weet waar u eraf moet.

Voorbeeldzinnen voor "roundabout" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishInstead, we are bogged down in this interminable roundabout of discussion on procedure.
In plaats daarvan zijn we verzand in deze eindeloze reeks discussies over procedures.
EnglishNow it may be in a roundabout sense because we do not have a preventative foreign policy.
Nu kan het dat in indirecte zin zijn omdat wij geen preventief buitenlands beleid hebben.
EnglishIt's a roundabout that no-one really wants to get going, and they are all waiting for each other.
Het is een draaimolen die door niemand echt in gang wordt gebracht, en iedereen wacht op wat de ander gaat doen.
EnglishThis is a merry-go-round invented by the company Roundabout, which pumps water as kids play.
Het is een draaimolen die is uitgevonden door de firma Roundabout, die water oppompt terwijl de kinderen spelen.
EnglishWhat is important is to get the overall picture correct, even if we achieve this in a roundabout way.
De huidige situatie moet hoe dan ook rechtgezet worden, ook als dat niet op de meest elegante manier kan geschieden.
EnglishIn this case, of course, the roundabout with that micro-decisions being made in situ by people not being told what to do.
De rotonde is een geval, waar ter plekke micro-beslissingen worden gemaakt door mensen zelf en niet op bevel.
EnglishAnd just for fun, we've proposed this for a roundabout in central London, which at the moment is a complete eyesore.
Voor de grap hebben we dit voorstel gedaan voor een verkeersplein in centraal Londen, dat op dit moment echt een doorn in het oog is.
EnglishA study of 24 intersections has found crashes drop 40 percent from when you convert a traffic light into a roundabout.
Een studie van 24 kruispunten stelde vast dat er 40 procent minder ongevallen zijn als je een verkeerslicht omvormt tot een rotonde.
EnglishWe have also expressed concern that this will, in various roundabout ways, result in a more restrictive refugee policy in our country.
Ook is gewezen op de ongerustheid dat dit een oneigenlijke manier is om te komen tot een restrictiever vluchtelingenbeleid voor ons land.
EnglishWorse still, how are we to ensure that it will not be used as a roundabout means of financing armies on the pretext of keeping the peace?
Erger nog, hoe kunnen we zeker stellen dat het programma niet misbruikt wordt om legers te financieren, onder het mom van vredeshandhaving?
EnglishIn the face of the growing poverty in Latin America, it would be cynical of us once again to miss the opportunity to incorporate brakes in the financial roundabout.
Met het oog op de toenemende armoede in Latijns-Amerika zou het cynisch zijn als wij weer de kans voorbij laten gaan om het financiële carrousel af te remmen.
EnglishYou made it to the Berlaymont building, Mr President, but I have the impression that, whenever you arrive at the Schuman roundabout, you are no longer sure which exit to take.
U bent weliswaar in het Berlaymont-gebouw gearriveerd, mijnheer de voorzitter, maar ik heb de indruk dat u op de Schuman-rotonde niet weet waar u eraf moet.
EnglishThen, in a roundabout fashion, in the context of this open method of coordination, we have the same things that we would be happy to do, but we are not included.
In het kader van de open methode worden we vervolgens via een omweg geconfronteerd met dezelfde dingen die we graag zouden willen doen, maar worden wij er echter niet bij betrokken.
EnglishMr President, I am delighted that this is not the last time that we will have the Commissioner with us, as yesterday, in a roundabout way, we extended her contract of employment.
-- Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, het doet mij deugd dat wij u hier niet voor de laatste maal zien, maar dat wij gisteren op indirecte wijze uw arbeidscontract hebben verlengd.
EnglishIn the intervening period we have observed that other countries of the European Union, by going their separate ways, have in a rather roundabout way put the Single European Act into effect.
In de tussenliggende periode hebben wij gezien dat de andere landen van de Europese Unie ieder voor zich het bepaalde in de Europese Akte langs allerlei omwegen in de praktijk brengen.

Synoniemen (Engels) voor "roundabout":

roundabout