"rough" in het Nederlands

EN

"rough" - vertaling Nederlands

NL

"rough cut" - vertaling Engels

volume_up
rough cut {znw.}
EN

rough {bijwoord}

volume_up
NL

rough cut {zelfstandig naamwoord}

volume_up
rough cut

Voorbeeldzinnen voor "rough" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow the display on your laptop costs, in rough numbers, 10 dollars a diagonal inch.
Het scherm van je laptop kost, ruw geschat, 4 dollar per centimeter diagonaal.
EnglishAfter all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
De toekomstige generaties, onze kinderen, komen er namelijk wat bekaaid vanaf.
EnglishThis is a policy based on rough estimates and founded on pure observation.
Dit is een beleid van de natte vinger, een beleid dat louter stoelt op indrukken.
EnglishThe crabs are missing spines, so they have a problem in this kind of rough terrain.
Bij krabben ontbreken die stekels, dus hebben ze een probleem op dit soort ruw terrein.
EnglishYou may say that it is not possible, but I think you could at least give a rough estimate.
Misschien is dat niet mogelijk, maar een ruwe schatting kunt u wel geven denk ik.
EnglishThey provide a rough framework that cannot give us any cause for satisfaction.
We moeten het doen met een grof geraamte waar we absoluut niet tevreden over kunnen zijn.
EnglishRailways have a rough deal in the investment plans, and inland shipping even more so.
Het spoor, maar meer nog de binnenvaart, komt er in de investeringsplannen bekaaid af.
EnglishIn fact, this first report is intended as a rough draft, the matrix of a new method.
In feite is dit eerste verslag bedoeld als een aanzet, een model voor een nieuwe methode.
EnglishLook where the methane is, the methane is in a very rough terrain area.
Kijk waar het methaan is. ~~~ Het methaan komt voor in een erg geaccidenteerd gebied.
EnglishMy work, rough estimate, sometimes five, six to seven weeks; you can't always anticipate.
Mijn werk, grove schatting, soms 5, 6 tot 7 weken. ~~~ Je kunt niet altijd vooruitzien.
EnglishWe all know that the communications sector has had a rough ride over the last year or so.
Wij weten allemaal dat de communicatiesector het afgelopen jaar zware tijden heeft doorgemaakt.
EnglishIn addition, as I understand it, import duties for rough rice should be checked separately.
Bovendien ben ik van mening dat wij de invoerrechten voor padie afzonderlijk moeten bekijken.
EnglishThis is very rough, and this is sort of smooth, and this perfectly smooth.
Dit is erg ruw, en dit is nogal glad, en dit is helemaal glad.
EnglishIn this respect I have just heard many rough approximations, in my opinion.
Ik heb zojuist heel wat voorstellen in deze richting gehoord.
EnglishThis will be a voyage over a rough sea for, as I have said, there are massive challenges ahead.
We krijgen op onze tocht met een zware zeegang te maken, want er is nog veel werk te doen.
EnglishThat, too, is regrettable, but we have to take the rough with the smooth.
Dat is betreurenswaardig, maar wie a zegt moet ook b zeggen.
EnglishAnd it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.
En het is te verstandelijk om de harten, de moed of het gedrag op te krikken als het leven zwaar is.
EnglishWe cannot condone this 'rough justice ' and lynch law!
Wij kunnen echter dit soort " cowboyrecht " en lynch-justitie niet aanvaarden!
EnglishWe polish the rough edges of our lives so that they feel whole.
We polijsten de ruwe kantjes van ons leven, zodat ze heel aanvoelen.
EnglishThere's the atomic-force microscope working and you can see that the landing's a little rough.
Ze gaat op en neer en voelt de hoogte van het oorspronkelijke oppervlak Ze voelt de DNA-origami.